Skip to main content

ŴtTíil » 15i*î?îi&tati>r< RhÌf. 50.] CHWEFROR, 1831.. [Cyf. V. BYWGRATFIAD Y DIWSDDAR BAHCH. TBÔMAS TBOMA9, Peckhamy Lîundain, (PA&HAD O TUDALEN 4.) Gan ein bod yn barnu fod y ^arlunîad a rydd Dr. Néwman o !\Ir. Thomas, yn ei bregeth angladdawl, yn gywir, ni a ddy- fynwn yr hyn a ganlyn : — " Yr oeddwn boh amser yn hoffi bonedd a symledd, gonestrwydd a gwresogrwydd, a rbydd-der rhagorol ei dymhcr. Yr oedd yn feddia 'nol ar syniadau ucliel o nniOri- deb ac addasrwydd ag a fuasent yri rhö- ddi anrhydedd i un rhyw ddyn—i 0n rhyw Pywysog yn Ewrop. Yr oédd ýn llawen heb ysgafuder. Ped fyddai i'rí holl fyfyr- wyr a'n gweinidogîori ìenaingc dehygn iddo ef, ni a gaem y boddlonrwydd o'u gweled hwy, yn ol hen ddiureb fagoròl, ' Lively, but not lig!it; serious, and yet not sad.' "Solomon a ddywed, 'Y doethíon a ystoriant wybodaeth.' Diar. 10. 14. Ein cyfaiil a feddiannodd drys'or o'r fath hyn yn moreu ei ddyddiau; yftigyfoethogodd fel yr oedd yn heneîddiö; a meddfannai lawer mwy ôgyfoeth llythyraẅg ('/iíérary^) nag a ddangosödd erioed î'r b'yd. ttalch- ddarigosìad, c'ymhendod, a dichéll a ffi- ciddiai bobamscr. <{ Yr oedd yn meddu goíwg ëang, eglur, a c'iywir ar Gristìonogrwydd. Ei I>regeth- aiij gan hyny, fel y gallesid dysgwyl, oedd- ýnt wedi en hynodi gan synwyr cryf, ac ni<J yn llai gan archwáéth cryf o duuwiol- deb efengylaidd. !\lae y cyfry w àg ydynt yn arfer cyfarfod i addoli yn y lle hwn,* wedi ei wtcandaw yn aml yn ymhelaethu gyda difrif-ddwysder mawr ar urddas per- * Petrual Dyfu-neint: Addoldŷ y di wcddar Barch. Timotliy Thouiás. Cyf. V. son Crist, a dyfnder ei ddarostyngiad gwirfoddol er ein hiacbawdwriaeth—hal- ogedigaeth i thruenicyffredinol dynolrýw a achlysnrwyd trwy y cẅymp— penar- glwyddiaeth a gras yr Yspryd Glân mevvn ailenedigaeth a chyfiawnhad — rhagor- freintiau etholedigion üuw—rhwymedig- acth barhaus y ddeddf—yr anghenrheid- rẁydd 0 fywyd sanctaidd a defnyddiol i brofi cywiredd ein ffydd—ac, yö fyr, yr holl dcstunau ereill a raid fod y rhai hyn yn ragdybied, neu yn eu cynnwys, neu yn dynu ar eu hòl trwy ganlyniad angheẁ- rheidioh uMewn gẃéddí gyhoedd, yí' ẁyf ỳn meddẃl y caniatêir ei fod yn rhagori ar y rhaẁ amlaf o'i frodyn Mae yn ddiau eich bod chwi ag a adwaenech eirt diweddar hybarch ffawd Mf. Booth,- yn cael eich adgofio ýri aml am dano, pam y canfyddech ein brawd yn dwyn yn mlaen y rhan hyny o addoliad cyhoeddns: Ue storm'd the gátes of heaveu by fervent pray'r, Aud brought forth triumph out of man's dcspair,* Db. Yocng. ""Gäri' i mi gael cyd-gyfeillach rydd ac ymddirîedus íig ef dros chwech ar hugain o ílynyddari, ní raid í nü betruso ychwa- negu fy mod yn eí garu cf; ac, os byddaf fyw yn hir, mi a aláraf yn hir y golled a gefais yn beisonol trwy ei farwolaeth. Yr oedd eí galon yn agored i mi ar bob amser. Wrth gcrdded o amgylch Lluri- dain efe oedd fy arweinydd a'm cyd-ynä- aith. Arferwn bwyso ar ei fiaich ffydd- lawn. Llaẃer gwaith y dyẁedais wrtho,* Fy mrawd Tìiomas, yr wyf yn. meddv^!