Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GEINIOGWERTH. YrAmser Cymeradioy. " Wele yn awr yr arnser cymeiadwy, wele yn awr ddydd yri.ic!ia.»vdwriaeth," Prif orchwyl yr adnod hon yw mynegi yr amser i geisio iachawd- wriaeth. Mae fel rhyw awrlais r.eu gloch yn perthyu i drefn yr iachawdwriaeth fawr, i fynegi yr a^r.ser i bawb. Mae gan bawb ghck yn rhyw goroel i'r tŷ os na byddys vn dlawd iawn, yn tipian ac yn myn'd o hyd, ac yn mynegi yr amser : ac wrfchy c!ockj bydd y teulu yn gwneyd pob peth. Ẅrth y clock y codir yn y boreu, ac wrth y clocìc yr eir at y pryd bwyd, ac at y gwaith a phob peth. Wrth y clock o hyd! Wel, yn n^hornel yr ail lythyi at y Oorinth- iaid, y chweched bennod, a diweid yr ail adnod, y mae cloch yr iachawdwriaeth ; a thyma yw hi ar y cloch y fynyd yma, "Wele yn awr yr amser cynier-iwy. wele yn awr ddydd yr iaehawdwr- iaeth." Yn awrybyddo nninnau yn ei che:sío. Cofiwn hyny, nid yw y clock yma 'ddim yn rhy fuan. Mae rhai pobl yn cadw eu clockiav; yn rhy fuan o Liwer, awr neu ddwy weithiau. Nis gwn i ba beth y mae hyuy da. Meddwl y maent, efalhi, dwyllo tipyn arnynt eu hunain drwy hyuy, i godi y boreu dipyn cynt, a rhedeg ychydig yn gyfiymach ar ol y byd. Nid yw yn <;wneyd dim Ues at gychwyn i'r capel mewn pryd, bum yu daì sylw lawer gwaith : oblegid chwi gewch eu clywei yn cyfrif yr a-rtser hwnw faint fydd y clock yn rhy fuan. Ond y maent yn meddwl o fod y cloch yn rhy fuan yr ânt yn gyflyraach ar ol y byd, dybygid. Ond beth bynag am glocHau rhywrai, mae y c!ock hwîi yn ei le i'r fyuyd. Nid ydyw yr un eiliad yn rhy fuan. "Weleyn awr yr amser cymeradwy." Yn awr, yn awr, nid oes genyt yr un t'ynyd i'w golli! Ni feidi di yr un mynyd ond yr un presennol. Am y mynydau a'r oriau sydd wedi myned heibio o'th einioes, maent we ii tnyned at yr oriau cyn y diluw. Maent wedi myned i dragywyddoldeb. Ac a'm yr oriau a'r mynydau dyfodol nid oes genyt yr un sicrwydd am ddim o hon- ynt. Yn awr. yn awr yw yr adeg! " Wele yn awr yr amser cymer- adwy, wele yn awr ddydd yr iachawdwnaeth." Dydd yr iachawdwriaeth. Wrth y dydd hwn yr ydym i ddeall yny lle cyntaf, goruchwyliaethyrefengyly n^yferbyniol i'r oruch- wyliaeth gysgodol. Nid oedd hi ddim yn ddydd ar lwybr bywyd tragywyddol o dan yr hen oruchwyliaeth. Nid oedd yn nos dywell ychwaith. Bu yn nos dywell ar y byd o'r amser y pechodd Adda hyd roddiad yr addewid o Had y Wraic:. 0 ! yroedd y tywjllwch yn ofnadwy. Ond yn yr addewid am Had y Ẅraig, torodd gwawr ar y i»yd yn y fan, ac nid aeth hi byth yn nos dywell wedi hyny. ^id oedd yn ddydd goleu ychwaith. Rhyw oleu leuad oedd. A gwyddoch mai rhyw oleu aiì llaw yw goleu y lleuad. Mae yr haul yn tywynu arni lii, ac yna hithau yn tywynu arnom ninnau. Yn gyffelyb yr oedd ganddynt hwythau gynt ryw gysgodau, ac yr oedd y rhai hyny yn derbyn rhyw radd o oìeu oddiwrth y sylwedd raawr. Ond nid oedd hi ddim yn ddydd o hyd. Mae 'n wir i lawer AwaT, 1848."! i