Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GEINIOGWEETH. Adgyfodiad CrisU Mab adgyfodiad Crist o'r bedd y fath o ran ei gysylltiadau ag sydd o'r pwys mwyaf i Gristionogaeth ; oblegid, fel yr ymresyma Paul yn 1 Cor. xv., " Os Cfist ni chyfodwyd, ofer yw ein ffydd ni." Ar wirionedd y ffaith hon yr ym- ddibyna ein crefydd. Os gellir profi hyn, gallwn ar yr un pryd benderfynu fod y grcfydd Gristionogol o Dduw : o'r ochr aralì, diffygprawfiadau o wirionedd hyua'i gesydardiry byddwnyn rhwyni o ammheu oi dwyfoldeb, achredunadyw ond twyllodrus a ffugiol. Cyfrifid Crist fel twyllwr o'r fatr waethaf, nid yn unig gan y werin anwybodus,ond gan ddysg- awdwyr y genedl ; nid gan y llywodraethwyr gwladol, ond gan yr eglwys. Honai yntau yn benderfynol nad oedd neb llai na 'r Messiah addawedig ; a chadarnhâi wirionedd ei haeriadau â'r gwyrthiau mwyaf rhyfeddol ac â'r arwyddion mwyaf gogoneddus. Arddiweddei dymmor, condemniwyd ef, a rhoddwyd ef i farwolaeth fel twyllwr; ac os fcwyllwr oedd, yr oedd o'r fath waethafi Yr oedd wedi rhagddy- wedyd amryw woithiau ylleddidef,eithr y byddai iddoadgy- fodi drachefn y trydydd dydd.1' Yr oedd eì dynged ef a'i grefydd gan hyny yn ymddibynu ar wirionedd neu geudeb y rhagddywediad olaf; o herwydd os twyllwr oedd, nid oedd yn debyg y buasai Duw y gẁionedd yn ei gyfodi o feirw (yr hyn nis gallasai neb arall), oblegid buasai trwy hyny yn cydgyfranogi âg ef yn ei dwyll. Eithr os byddai iddo ei adgyibdi, gallwn benderfynu nad oedd neb llai nag yr honai ei fod, Rhoddir y pwys mwyaf ar yr athrawiaeth hon gan yr apostolion, Maent o'r bron yn mhob pregeth yn ei gosod fel maen prawf i sylfaenu dwyfoldeb eu crefydd arni. Ga« 1 Gwel Mat. xvii. 22, 23 ; a han 'á. 19, &c. Mehepiiî, 1851.] Q