Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GEINIOGWERTH. 7 Cysur cryf. 'Pei trwy ddau beth dîanwada), yn y rhai yr oedd yn anmhosibli Dduw fod vn gelwsddo^, y gallem ni gae! cysur cryf, y rhai a fíbisom i gymeryd gafael yn y g>baith a osodwyd o'n blaen." Gopalodd yr Hollalluog yn dirion iawn am gysür y ffo- adur i'r ddinas noddfa gynt; a darparodd yn helaeth ar gyfer yr unrhyw. Yr oedd bod noddfa i'ffoi iddi yn y fath amgylchiad, ynddo ei hun, yn gysur mawr. Heblaw hyny, wrth fel ein hysbysir gan ysgrifenwyr Iuddewig a Christionogol, yr oedd y swyddogion gwladol î ofalu am fod ffyrdd cyflëus o bob parth i'r ddinas noddfa. Yr oedd y ffyrdd hyn i fod tuag un ar byratheg o latheni o led. Yr oedd y swyddogion hefyd bob gwanẃyn i edrych drostynt a'u hadgyweirio. Hwyrach nad oedd y ffyrdd hyn mor dra gorphenedig a ffyrdd ein gwlad ni yr oes hon ; eto raae'n rhaid eu bod yn hwylu's iawn i ddyn ar draed eu rhedeg. Yr oeddid i ofalu na byddai arnynt yr un twm- path, nac ynddynt ychwaith yr un llecyn; fel na byddai berygl i'r rhedegẁr na maglu na suddo. Ac yr oedd pont i fod yn mhob man y byddai eisiou pont. Yr oedd myneg- bost i fod hefyd gerllaw pob croesffordd, ao arno, mewn llythyrenau amlwg, y gair Noddfa. Tybiwn hefyd ddar- fod i rii ddarllen yn rhywle, fod y gair hwn i fod ar y my- negfys'dair gwaith, megys Noddfa, Noddfay Noddfa. Gan raai nid enw y ddinas, a swm y milltiroedd i'ddi, fel yn ein gwlad ni, a roddid ar y post, ond y gair noddfa; ac yn enw- edig 03 rhoddid y gair dair gwaith,. fel y crybwyllwyd, mae'n eithaf amlwg yr amcenid drwy hyny, nid yn unig gyfarwyddo y rhedegwr, ond hefyd codi ei galon i barhau i redeg. Beth allasai fod yn fwy adfy wiol iddo na darllen ar redeg, ar y bys, dair gwaith drosodd, yr enw ar y lle, yn yr hwn, er pob anhap, y gallasai ei fywyd fod yn gwbl Mai, 1851.] »