Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GEÍNIOÖWERTH. Am Ddarllen. (o'r " SILLYDD.") Gwybodaeth gywir o alluoedd yr egwyddawr yw y cwbl sydd anghenrheidiawl i ddftrllen yr iaith Gymraeg ; mantais yw hon a rhagoroldeb, hwyrach nad ydynt briodawl i un iaith arall. Ceidw pob ilythyren ei phriodawl sain yn mhob amgrlchiad o gyfansodi- iad ; yn unig y mae i'r y ddau sain mewn rhai geiriau, megys hyny, &c. Am yr attaliadau. y mae yn amlwg fod ystyrpob darn o yrn- adrawdd yngorphwys ar iawn osodiad yr attaüads.u : wrth gyfnewid yr attaliadau gellir cyfnewid ystyr yr ymadrawd i Gellir canfod hyny yn hawdd yn y siamol ganlynawl:— <; A.c yr oei ì [sef y inanna] fel h»d coriander, \n wyn, a'i flas fel afrllad o fêl;:! Ëxod x\i. 31. Ood r:e«n rhai argraffiadau o'r Bibl, megys yr argrâffiad 1752, & 1799, mae yr attali^dau wedi eu gosoi yn wahanawl, fely canh'n :l— " Ac yr oe^d fel had coriander, yn wyn ; a'iflìsfel afrlladofêl." Mne yr attaliar,au fel hyn à banrer-dryü yrrjadry.wdd ar ol fftoyn, yn gt-meuthur y rrauna yr un lliw a'r ooriander, a ìliw y eoriancer yn wyn; ond y rrae pob un o'r ddau yn gyfeílìornus. Ÿn gyntaf, Did yw bani coriander vn wyn : yn ail, n;ae yn sicr foá y m«nna yn tebygui'rbdeliwm yn ei liw, ond i'r coriander ya ei fandra a'i lun : "A'r m'inrìa hwn oeíd fel hnd coriander, a'i liw fel iliw bdeiiwm." Num. xi. 7. Drachefn, cawn siamplarall yn Dad x'ii. 8 : " Y rhai nîd yw eu henwau yn ysgriferieìig yn llytr bywryd jr Oen ; yr hwn a laciuwyd er deehreuad y byd." Yn ol eosodiad yr attalirtdau yais, fei y mae yn y rhan fwyaf o Feiblau Cfmreig, mae yr Oen wedi ei ìaid er dechreuad y ->yd ; ond os rhoid:r y rhagwahannod ar ol ha^owyd, ac nid ar ol Oen. yr enwau sydd yn jsgrif nedig yn llyfr y bywjd er dechreuad y byd : fel y canlyn :— íl Y rbai nid yw eu heuwau yn ysgrif-.:ne<ug yn ilyfr bywyd yr Oen yr hwn a laddwyi, er dechreuad y byd." Mai hyn yw ystyr y geiriau sydd gwbl amlwg oddiwrth Dad. xvii. 8 : " Y rhái nid ysgrifenwyd eu henwau yn ilyfr y by wytí er seiliẁd y byd." -Gwel pen. xx. 15 ; a xxi. 27. Yn awr, os ydyw mor anghenrheidia,.v] ag y mae y siamplau hyn yn dangaws, i áwn osod yr attaliadàu i wneuthur synwjr yr ym- 1 Mae yr argraffìadau i gyd yn eu Ue, ond y ddau uchod a'r Biblaw pedwar-plyg, Ehagfyb, 1830.]