Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GEINIOGWERTH. Dẁoydrwydd. Gellib dywodyd wrtfc y dîog, "S"! ragorî di." A phe y gofynid paham,>gellid ateb yn uniongfrchol mm am uad ydyw yn ymgais aíhyuy; ohlegid iúd oes modd i neb gynoyddu raewn dim neh iafurio ac ymg<vrhaedd at hyny. IV byddai i ddyn feddwi atn d<iyfbd*ynwybodu8, ac iddo dder.hreu ìlafuriö gvda dyfẃlwch am wýbodaeẃ, byddai yn si r o gmnyddu i r>w radrìau. Ond-pe bvddai iddo fod yn ddi-îaftrr a dîog gpdä hyn, bydd'áî mor aahawdd iddo ddyfòd y"n wybodns, &g a fvd<iai iddo dTôi yf hanì o'í ffbfdd. FëUT ÿ ráae gyâa'r öîog yn mbob peth : tìid tíes' obaith iído'ddyfod ymìaçn méẁn unpeth. hyd nes y rhoddo heibio e* ddîogi, ac yr ymà'flo mewn îlafur. Çyuuerer hyn, gan hyny, fèl rheswtn i adadleu dtos ddiwydrwjdd. JSTici oes neb n*a ydyw yn caru liw?ddia.nt; oud dylid cofio bob amser, nad oes lwydoiant ond ynglŷn á òtwyd- rwydd ; " Llaw y diwyd a gyfoethoga." Dyuaa yw iairh y doethaf o bawb dynion. Dyläd anuog dynion ieuainc, yn enwetíig, i ddiwyd- rwydd ; oblegid y mae yn uueddol iiaynt hwy fcddwl fod llawer o amser o'u blaenau, a thrwy hynv fod yu bur wastrafíus o'u hariau a'u haẂer. Geìlif eu hannog i dri math o d.liwydrwvad ; oad i ryw'^n.föd ỳn ddiŵyd yn y tri gyda eu gîlydd, gwna hwnw ddyn go'dẅ,„.f..( ,_, tL,.,JDiiẁdrwýdd bydol. Dylai pub dyn ymgais a bod yn ddiwyd am gtyj'haíed,d rhyw radd o hapusrwydd yn ei sefyllfa. Gwir mai JeiyJbyiid rhagluuiaeth Duw yn trefau sefylifaoedd dynion y byddant; ond ni ddylai tstyriaeth fel hyn arwain neb i fod yn ddiofal; .oblegid gail uarhyw una ddymuna, esmwythau ei sefyllfa *"gfr»f|aè m hun ya fwy cysurus o lawer. Ynghyd â'r diwydrwydd yta»ä«iŷiidT WM»Mcy»niideb—-heb hwn ni byddai o un lles. Y mae diwydrwydd a chynnildeb yn ddau beth anwahanol. Er iY iiaw fod y^iSaiẁyd ýn casglu, eto ni thycia hyny ddim heb fod cynnil- deb i drefnu ; ac ü bÿdd fr ddwy elfen hyn gydgyfarfod yn yr ^nman*byddy roanhwnwyngartreflededwyddwchallonyddwch. • >î^ wèÌgâôfèad ar heàdwch a welir yn Eghartreî y, diwyd, pryd mae tý y dîog ŷn esgymunbeth a«^yn nyth i bob budreddi. Wrih welejíf mawr waWniàeth sydd rhwng sefyllfay diwyd â'r dîog, y mae yn amlwg ỳ gall un, trwy fod yn ddiwyd, gynnyrchu inodoion *'i.#g%i fitóyẂ» gjÄurua yny feyd sydd yr awrhon, 2 Diwydrwydd igasglu gwyboda8th a choethi y mêddwL "T meddwá yw gogoia»Bt dyn» a gwýhodaeth yw bwyd y nièttawi. Heb fod yn ddiwyd i'w goetbi ni fydd y meddwl er godidocedyáyw ond dyrus ac anial. Y meddwl sydd yn codi dyii yn ttwch. na'i MAiirSíH^ 1850.J i. .,