Y GEINIOGWERTH. F Perygl 0 ddechreu eeüwair â Phechod. ¥*màh hollol lygriad y natur ddynol mor amlwg, fel nad oes achos ceisio ei brofi, ae aid oes neb yn ceisio gwadu hyn ond rhai eithaf tywyll am Dduw a'i ddeddf. Y mae yn anmhosibl i neb ammheu hollol lygriad ei natur, os bydd ganddo radd 0 adnabydd- iaeth o hono ei hun, ac o'r ddeddf. Ond er fod y natur yn hollol lygredig, anfynych y mae neb yn syrthio i eithafion mewn pechodau gweithredol, ond trwy gellwair â'r achlysuron i bechod ; gan hyny y mae'r Bibl yn ein dysgu i ochel pechod trwy ymgadw rhag yr achlysuron i bechod,—" Nac edrych ar y gwin," &c.; " Na fydd yn myeg y ihai a feddwant ar win;" " Cadw dy fiordd ymhell oddiwrthi hi, ac na nesà at ddrws ei thŷ hi, rhag i ti roddi dy harddwch i eraill, a'th flyneddau i'r creulawn." Nid oes odid un yn nechreu ei oes yn bwriadu myned i'r eithafíon ac y mae yn gweled eraill ynddynt. Y mae'r meddwyn a'i agwedd yn ffiaidd yn ngolwg y llanc; y mae'r ferch ieuanc yn gresynu rhag cyflwr gwarthus rhai o'i chyd- nabod sydd wedi aberthu eu diweirdeb. Yr oedd y bachgen yn dychrynu wrth weled cymydog yn myned yn llaw'r swyddog i garchar. Pe buasai rhywun yn dyweyd wrth y rhai hyn, " Y mae yn ymddangos i mi y byddwch chwithau yn yr un sefyllfa; tydi, sydd yn ffieiddio y meddwyn, byddi dithau yn feddw; a thithau sydd yn gresynu with gyflwr dy gymydogesau, byddi yn warfch i'r hon a'th fagodd, a'th goron wedi syrthio oddiar dy ben; a thithau, a grynodd wrth weled dy gymydog 3^1 llaw'r swyddog, byddi ryw ddydd ìel yntau yn cael dy lusgo i garchar "—^byddent yn barod î ateb mewn soriant llidiog, " Pa beth, myfi yn feddwyn, y mae'r enw yn ffiaidd genyf, y mae fy natur yn cyfFröi pan y gwelaf ei ysgogiadau, ueu pan glywaf ei regfêydd a'i lwon—nid oes greadur ar y ddaear raor fáaidd yn fy ngolwg a dyn meddw. Pa beth, myfi yn buteh; y mae'r gair yn fy mrawychu, ac y mae meddwl am wisgo'r enw yn peri i mi wrido, byddai yn well genyf farw na byw gyda'r fath gymeriad gwarthus í Pa beth, myfi yn lleidr ac yn cael fy llusgo i garchar; y mae holl deimladau fy nghalon yn cynhyrfu wrth glywed y fath ymadrodd." Dychf- mygwn ei fod yntau yn dywedyd yn arafaidd, a3 yn sobr, "Ka ddigiwch wrthyf, canys nid wyf yn eich cyfrif yn waeth nageraill, ond yof ydych yn dechreu cellwair à'r achlysuron," Onid wyt tì yn dechreu caru blas y ddiod sydd yn raeddwi, onid oes awydd am dani yn dechreu magu ynot, ac onid y w ymddyddanion y dafarn yn dechreu dy foddhau. Y mae maglau yn cael eu gwau am danat, a thithau heb ystyried—,çr wyt wedi myned ymhell i dir y meddwyn dan ei ffieiddio. Onid wyt tithau yn dechreu ymhyfrydu mewn cymdeithion liygredig, onid yw y gwyidercyntefig yn dar- fod î Onid wyt ti yn dechrcu edrych ar béthau y buost yn ea Mkdi, 1849.J