Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y GEINIOGWERTH. YParch. W. WiUianu, Pant~y-celyn, ai « Bantheologia." Aü OlTGTDD T " GEI»IOGWEETH." Y mab yn hysbys mai y gwaith mwyaf, heblaw ei " Hymnau," a gyhoeddodd yr hen Williams, ydoedd ei " Bantheologia, neu Hanes holl Grefyddau y Byd, &c." Ymddengys i'r llyfr hwn fod rai blyneddau yn dy*od o'r wasg ; a byddai yr awdur yn rhoddi hya- bysiad ar ddalenau gweigion a ddygwvddai fod yn niwedd eî " Ale- liwia," "Môro Wydr," a'i "FfarwelWeledig," o sefyllfa y gwaith. Y mae dau o'r hysbysiadau hyny yn awr ger fy mroB, ac y maent yn arddull ragorol o ddawn y " Peraidd Ganiedydd." Meddyliais y gallant ffurfio gohebiaeth dra dyddorawl i'r " Geiniogwerth;" neu os yn rhy faith gellwch eu hanfon i'r " Drysorfa." Yr wyf yn eu gweled yn weddusach i gyhoeddiadau sydd yn cael eu taenu gan mwyaf ymhlith y Methodistiaid Calfinaidd nag yr un arali. Os tybiwch chwithau felly, dyna hwy at eich gwasanaeth. Machynüeth, EbriU 20fed, 1849. W, RowLAjfM. "HYSBYSIAD. Btdded hyspys i'i Cyfiredin Bobl, fod y " Pantheologia" wedi teithio ymlaen tros lawer o fynyddau, creigydd, ac afonydd, môr a thir, ac wedi dyfod o'r diwedd i dref a Uawer iawn o newyddion, n& chly wodd y Cymro uniaith erioed o'u bath. Y mae gantho lawn hanes o dair crefydd y byd, y baganaidd, y Fahoìnetanaidd, a'r luddewç, yn eu holi ddaliadau, athrawiaethau, seremoniau, tra- ddodiadau, dysgyblaethau, a'u harferion na bynag. Ac wrth adrodd y rhai'n fe ry i chwi lawn hanes am afonydd, bryniau, mynyddau, llynnoedd, moroedd, ac aberoedd pennaf y byd. Fe ddywed i chwi pa sut fwyd, diod, gwisgoedd, teiau, ac addurnan corff sydd gan drigolron Asia, Affrica, fiwrop, ac Ameriça. Cewcb hanes lawn ganddo o farsiandaeth, traffic, a marchnadyddiaeth holl drigolion y byd, cyst%l yn y naiil ran a'r líall. Fe ry i chwi weled yr holl greaduriaẂ, ehediaid, ymlusgiaid, a phedwar-carnol- ion y ddaear. Cannoedd o ba rai na çhlywsoch erioed am danynt, ac amrywiol iawn o'r rhai a ddarlienasoch am danynt yn yr ysgrythur—y llew, yr elephant, y tiger, y iwrch, y carw, yr arth, y Uewpart a'r cyfryw ; ynghyd & pha fwyd y maent yn byw arno. at ba ddefnydd y mae eu crwyn, eu ffwr, eu fhawn ; a chig rhai q honynt Pa ddujl \r ydys yn eu dal, pa fodd y dofir hwynt, a pha ddefnydd y maent ar ol eu dofi.~Fe ddywed i phwi am amryw oysgod mawriop, fel y crcfcodii, y morfil, a'r cyfryw, a pha fodd y maent yn dal hwn neu'r llail, ac at ba wasanaeth.—Gwna, fe ddy- wedí y "• Pantheoloffia'" wrthych yn ddíddigiawn am hen dywysog- GoapHENAr, 1849.]