Skip to main content

GOLEUAD CYMRU. OFNWCII DDUW. ANRHYDEDDWCII Y BRENIN. Rhif. cxlv. TACHWEDD, 1830. [IìLYFR VII. Y FEDDYGINIAETH YSPRYDOL. Onid oes driayl yn Gilead f onicl oes yno physygmr ? paham na wellkâ iechyd merchfy mhohl? ler, vüi, 22. Iachawdwriaeth gras yw y fen- dith fwyaf angenrheidiol i fyd colledig, yr ymgeledd addasaf i bechaduriaid truenus, a'r drefn ogoneddusaf sydd yn amlygu daioni a chariad Duw ein Iiach- ubwr tuag at ddyn. I ddangos ei gogoniant, ei chyflawnder, a'i rhinweddau, amryw ydynt y cy- ffelybiaethau a ddefnyddir yn yr ysgrythyrau ; megis aíbn neu ddyfroedd—gwledd ddanteithiol —golud a chyfoeth, &c. Ond fy anican yn awr yw sylwi ychydig ar yr iachawdwriaeth dan y gy- ffelybiaeth ofeddyginiaeth, a hono yn un anghydmarol ac anffacledig. Mae dyniou yn eu sefyllfa bochadurus yn cacl eu cydmaru i rai mewn afiechyd marwol: ac y mae pechod yu debyg iawn i glcfyd dinystriol, neu bla ofnad- wy. O bob clwyf ac afiechyd y clybuwyd am danynt, pechod yw y clwyf dyfnaf,yrafiechyd mwyaf dychrynllyd, a'r clefyd mwyaf peryglus. Rhagflaenydd yr ail farwolaeth ydyw ; ond o anfeid- rol gariad y Jehofah y mae me- ddyginiaeth wedi ei threfnu, wedi ei darparu, wedi ei chyflawni,ac yn cael ei gweinyddu ; y feddyg- iniaeth ryfeddaf, ragoraf, a sicraf ydyw hon : cnawd a gwaed Mab Dnw ydyw. " Trwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni." lòsu Grist yw y Meddyg mawr; "efe a ddichon yn gwbl iachau y rhai trwyddo ef sydd yn dyfod a't Dduw :" ac ni ddichon neb iach- au cleifion Eden ond efe. Ond y mae ganddo lawero îs-feddyg- on neu weision, i ba rai yr ym- ddiriedwyd y feddyginiaeth ber- aidd er iachau pob math o glefydon ; er hyny iddo ef ei luin yn unig y pcrthyn cymhwyso y feddyginiaeíh er gwellhad y cleifion. Fe allai na byddai yu anfuddiol i sylwi yn gyffelybiaeth- ol ar lafurwaith gweinidogion yr efengyl gyda'r feddyginiaethhon, ynghyd äg ymddygiadau dynion tuag atti. Tebygaf í'y mod yn gweled un o weision lesu yn rhodio mewn dwysder pwyllog tua llu o g-leifion andwyedig y rhai sydd yn gor- wedd dan ahecliyd marwol peeh- od. Wedi cyrhaeddyd attynt, y mae yn llefain, " O ÍYodyr, gwir ewyllys fy nghalon, a'm gweddi ar.Dduw sydd er eich icchyd- wriaeth." Ÿr ydych wrth ddiws angau—mae marwolaeth Mredi dechreu ynoch, ac y mae claddf'a damnedigaeth yn barod i'ch der- byn ; ond na ddigalonwch, mae fy meistr bendigedig yn un dider- fyn yn ei allu, ac yn anfesurol yn e"i diriondeb. Mac efe wedi trefnu meddyginiaeth a wellha eich holl glwyfau, ac y mae hono genyf fi yma wrth law: deuwch yn awr i'w derbyn a'i defnyddio. Nac oedwch, mae eich bywyd mewn perygl; gwrandewch yn <Tiediniol a*c ufudd, canys pabam 2 T