Skip to main content

GOLEUAD CTMRU. ——«<«*»»«— OFNWCH DDÜW. ANRHYDEDDẂCH Y BRENIN. Rhif. cxxxix.] MAI, 1830. [Llyfr VII. DEDWYDDWCH Y GWIR GRISTION. Ymgais gwastadol holl ddýn- olryw yw ymofyn am ddedwydd- wch, a mwynhau hawddfyd a chysür: ond y maent yn hynod o gamsyniol am y llẁybr i gael gafael arno, a gwir fwynhad o hono. Rhai a'i ceisiant mcwu golud hydol, yr hwn a gymmér ei adenydd ac a eheda ymaith. Eraill a'i ceis- iant mewn rhwysg a mawredd daearol, yr hwn a gollir. A lluaws mawr a chwiliant yu ddy- fal am dano yn mhieserau y cnawd, y rbai sj-dd yn wagedd yn y mwynhad helaethaf o hon- ynt. Ond er hoJl ymgais a llafûr plant dynion, ì'e, er chwilio o honynt wythienau y ddaear, ac ymwthio i grombil y mynyddoedd, a hwylio dros y weilgi dymhestl- og, i geisio gaí'ael ar hawddfyd, a dyfod o hyd i drigìe dedwydd- wch, nis ceir efmewn dim a wclir dan haul. Pc gallai dyn gyr- haedd holl gyfoeth, mawrodd, a phleser y byd i gyd, ni fyddent ond gwagedd yn eu natur, a byr yn cu parhâd. Dim ond i angau edrych yn y wyneb a droai ei grechwen yn alar, a'i ddedwydd- wch yn wae, yn y fan. Oud er na ellir cael gafael ar ddedwydd- wch yn y hyd hwn, ac er na ellir ei sugno o fronau y greadigneth isod, y mae i'w gael er hyn mewn gwir dduwioldcb: a'rgwir Grist- ion yn unig a'i medd. A dibcn yr ysgrif hon yw gosod allan ddedwyddwch y gwir Gristion. Y mae y testyn yn gôíyn doeth- ineb mawr, a hyàwdledd hynod, a phin yr ysgrifenydd buan. .O, na feddwn ar ddoethineb Selyf, a doniau angel, i ddatgan fy medd- wl y waith hon. Y mae y Crist- ion ynghariol ei brofedigaethaû yn fwy ei ddedwyddwch na'r brenin ar ei orseddfaingc, ac yn uwch.ei lawenydd na thj'wj'sog- ion yn eu gloddest, yn helaeth- ach ei gyfoeth na marsiandwr, yr hwn sydd yn casglu aur wrth bwys ac yn pentyru arian heb rifedi. "i mae y Cristion yn móddu cyfoeth anchwiliadwy. Y mac Duw a'i addewidiou yn eiddo iddo—Crist a'i holl drysorau yn addawedig iddo, a'r Yspryd Glan yn ei ddylanwadau grasol yu preswyîio. ynddo—ac angjdion dysglaer y nefoedd, a chèrubiaid tanilyd y gogoniant, yn ufudd weisiou iddo ; a'rnefoeddyn gar- tref, ac yn etifeddiaeth dragy- wyddol iddo. Y mae -s^ìnddo heddwch tuag at Dduw yn ei fynwes, cymdeithas a Duw raewn gweddi, íle i droi yn hyderus at Dduw mewn cyfyngder ac ing, ac addewidion Duw yn eiddo iddo ym rohob amgylchiad yr a iddynt. Efe a'i nertha o wendid, efe a'i cryfha mewii rhyfel, efe fydd yn darian ac yn astálch iddo yn erbyn rhuthrgyrchei hollclyn-