Skip to main content

GOLEUAD CYMRÜ; SBP TN CYNNWYS CYNNÜI.I1AD O FYWGRAFFIADAU, BYR-DRAETHIADAU, HYSBYSIaDAU, ADHYSOIADAU, A CHOFFADWRIAETHAU, O NATUR FOESOL. ATHRONOL, RHIFYDDOL, D!FYROL, GWLADOL, AC EGLWYSIG, &c. &c. ícc. YNGfiYD AG AMRYWIOL GYFANSODDIADAU MF.WN BARDDONIAETH A PHERORIAETH. A GYHOEDDWYD DA!N f LYGIAD JOHN PARRY. LLYFR VII. Eu Ner a tblant. Eu Hiaith a gadwaut, Eu Tir a gollant, Oud gwyllt Walia.—Taìiesm. CAERLLEON: ARGRAFFWYI) (iAN .». P.ARRY'. M.Drcc.xxx.