Skip to main content

'. GOLEUAD C¥MRV. OFNWCH DDUW. JLNRHVDEDDWCH Y BRENIN. Rhif. cxxxiv.~| RHAGFYR, 1829. [Llyfr VI. BYWGRAFFIAD, COFIANT AM JOHN JONES, TWRCI SHORE, Plwyf Caergybi, Mon. John Jones ydoedd fab i Moses Jones, plwyf Llanbadrig, yn nghyffiniau Amlwch,swydd Fon. Yr oedd ei dad yn byw mewn tyddyn bychan yn y lle uchod, wrth ei alwedigaeth yn Finer, yn ngwaith Mynydd Paris, Amlwch. Yn y gwaith hwn ydygwyd J. J. i fyny ; ond pan ydoedd oddeu- tu 14 mlwydd oed, Uaddwyd ei dad yn y mynydd pan ydoedd wrth ei alwedigaeth ; ond er hyny parhaodd J. J. yn y gwaith i gynnorthwyo ei fam i fagu y plant ereill; oblegid ef oedd yr hynaf o honynt. Pan ydoedd oddeutu 27 oed yinunodd a'r Trefnyddion Calfinaidd, a bu yn aelod ze!og dros Arglwydd Dduw Tsrael holl ystod eioes,fel y gell- wch weled yn y blaen. Ynmhen ychydig o amser wedi hyn, gwertbwyd y tir.yroedd ef a'j fam ynddo yn byw, ac f'elly gor- fuwyd arno ef a'i fam a'i frodyr ymadael o'r lle uchod ; ac yn yr amser hyn tueddwyd ei feddwl i briodi merch o blwyf Caergybi; a thrwy hyny ■ ymadawodd a gwaith mynydd Paris, a daeth i Weithio i'r Pier Head, Caergybi. Fr nad oedd o ddygiad i fynu ond lled isel, fel y gellwch gasglu, ■eto o herwydd ei awydd a'i ym- drech am ddysgeidiaeth, dysgodd ypgriíenu a rhifyddiaeth yn dda iawn,a hvny trẃy ei ddiwidrwydd diflino ar öì darfod ei waith. Yr oedd yn meddu.ar amgytfíedíad- au treiddgar a chyrhaeddiadau helaeth iawn, fel yr oedd yn wy- bodus neillduol am holl brif byngciau y grefydd gristionogol. Pan fyddai rhyw ddadl ar ryw fatter neu bwngc crefyddol rhwng dau gyfaill o wahanol farnau, buan iawn y tawelai ef y ddadl trwy ei ddywediadau synwyrol a'i fwyneidddra rhagorol. Yr oedd fel cristion mor hardd ei rodiad crefyddol, ei sirioldeb, a'i ddarostyngiad, â'i wên ar ei eoau fel y distawai bob ymrafael. Yr oedcl yn ddefnyddiol iawn gyd â'r ysgol sabbothol ynnhref'Caer- gybi a'i hamgylchoedd, ac yn gyfansoddwr addas ar faterion i'w gosod ger bron yr ysgolion. Ei ddawn mewn gweddi oedd uwchlaw y cyffredin ; a'i wybod- aeth yn hanesyddiaelh y Bibl, yn nghyd a'i fedrusrwydd i es- oonio rhyw ranau dy.nis ynddo oedd dra hynod ; ac nid buan yr angofir ef gan yr ysgol liow>g hon. Ei ddiwidrwydd gyda phob moddion cyhoeddus a neillduol sydd er rywilydd i lawer o hon- om wrth ystyried ei anfanteision. Yr oedd yn byw mewn ychydig o dir yn agos i Gaergybi; ac er hyny yn gweithio o 6 i 6 mewn gwailh sefydlog. Byddai yn.nr.» ferol o godi yn foreu i weithio ar ei ■dir, fel y caffai y nos i fyned i'r pregethau, a'r society, a'r eyfar- fodydd gweddio, a fyddai oddi- amgy.lch yn y tai; feily treuüodd 2y