Skip to main content

GOLEUAD CYMRU. •OFNWCH nni w. ANRHYDEDDWCH V BRÍÍNtN. ««O». Iìiuf. cxxxrn.] .TACHWEDD, 1829. [Llyfr vi. BYWGRAFPIAD. COFIANT AM MR. JOHN THOMAS, Llanfwrog, Môn. «'oiin Thomas a anwycl ymhlwyf Elangeiiiuen yn y fl. ljôô. Pan oedd eftí oddeutu chwc blwydd ocd ei ricni a syniudasant oddi- yiio i Cainlyii, y'nihlwyf Llail- rhwydrys : ond fe fu cu tylodi a'u hanwybodaeth yn achos jddo gacl ei adacl hcb y,sgol-ddy,sg yn ei febyd ; oherwydd yr hyn y byddai. yn ewyno drwy ci oes. Efe a d.dygwyd i fynu yn yr iiii ÄcJfyddyd a'i dad, scf gôf. Ỳn y íl. J 77-1 <-fo a ddaeth i gyfau- eddir i blwyf Llanfwrog, ac i wcithio ei grciTt. Yn y fl. liJG efe a briodwyd gyda nicrch i dyddynwr o'r }»lwyf, yr lion a fu yn cyd-fyw Tig ef hyd ddiwedd Ci ocs, ag sydd wedi ci gadael yn iiresennol V" wcddw. Efe ìi fu byw yn anghiefyddol, ac yn ddi- ymofyniad am iachawdwriaeth t i'w enaid hyd y rî. 177° neu J7S0: pan y digwydüodd iddo, (er uad ocdd ganddo un meddwl yn flaon- orol arn y fath bcth) gae) gwran- do prtíííctb : fel yr occld cfc gyda ohyfiiil iddo yn yr hwyr.yos sadwrii yn dyfod o fttrchnad Ani-' lwch hcihio i gapcì Llanrhycjd-i lad, dyallasant fod yno gỳ/arfòd e.refyddol, annogasaiit y naill y llall i droi i niewn ; ac erbyn ei inyned i'r addoldy, yr oedd yno un Mîchael Thonias yn darllen testyn ei bregctb, yn Salin xxxiv. 7- yr athrawiaeth yr oedd y.gwr yn ei draddodi, oedd dangos di- ogelwch cyflw'r y diwrolíon, flc cr eu bod mcwn aingylchiadait adfydus yn y byd hwn yn fyny.cn otto y byddant yn ddcdwydd yn y byd a ddaw : ac cr nad oedd y bregcth yn cacl nemawr efl'aith ar ei feddwl cf tra yr ydoedd yn ci gwrando, ctto trwy adfyfyrin ar yr hyn ocdd yn cael ei ddy- wedyd ani ddedwyddwch y rbai a ofnant y.r Arglwydd, daeth an- csniwythdra inawr i'w feddwl, a gweithrcdwyd tysüolaelh grcf y.n ci fíydwybod,. nad ocdd efe^yìi iin o'r rhai hyny. Yr oedd \voi\i dysgit darllen pyniraeg pnn oodd yn ieuaiig»'., ac yr oodd athrylilh ci feddwl yn awyddus bob am,- ser am gymmaint q wybodaeth hanesiawl am y byda'i drigolion, ag ocdd i'w gael trwy gyfrwng iinrhyw lyfrau cyrnracg : ond wcdi hyn, dechrciiodd ddarlleii yr ysgrythyrau gyda difrifwch;; defnyddiai hefyd bob traethodau crefyddol y cai afacl arnynt, megis Pregethau y Parch. Da'nie.l Rowlands; Viiiiirfer Duwioldeb : Tniffaredd a liarn, &c. Nid oedd y pregethiad o'r Efengyl i'w g;iel ond ananil ac anfynych mwn yn y wlaj y dyddiau hyny ; ond ni adawai cfe yr un cytìeus- dra i wiando pregeth gan ryw un o bregethwyr y Metliodistiaid Calfinaidd heb ei ddcfnyddio pa. un bynag ai nr ddydd gwaith ài ar y 'Sabbat.lv; er y gorfyddai 2s