Skip to main content

• I ' ' GOLEUAD CYMRU. OFNWCH DDüW. ANRHYDEDDWCH Y BRENIfî. Rhif. cxxix.] GORPHENHAF, 1829. [I,LYFR VI. BYWGRAFFIAD. COFIANT AM MR. EDWARD SLMON, O'R GELLIFOR. (Parhad tu Y Roedd efe wedidy wedyd llawer gwaith yn ei fywyd a'i iechyd, y byddai efe wedi darfod gweddio pan âi yn sâl, ac y byddai dyodd- ef poenau 'r clefyd yn ddigon o orchwyl i'w gyflawni y pryd hyny; ond byddai rhai o'i gy. feülion bron yn ei ammau o hyd a fyddaì ei ddywediadau yn wir- ionedd : eithr pan ddaeth hyny i ben, cawsant weled mai fel y dywedodd ef y bu. Ni chlybu- wyd ef yn ceisio gan neb weddio dim drosto, (ond diolch) trwy ei holl gystudd hyd yr wythnosau olaf: oad y pryd hyny, o her- wydd ei boenau mawrion ddydd a nos, anfonodd ei gwyn i'r Eglwys, i ddymuno arnynt ofyn i'r Arglwydd,(os byddai hyny yn un a'i Ewyllys ef) larieiddio ych- ydig ar ei boenau dirfawr; a di- ammeu i'r Argìwydd wrando gweddiau ei bobl yn ei acbos, oblegyd cafodd esmwythâd rby- fedd am ddau ddivvrnod, ac yn niwedd y dydd canlynol, ehed- odd ei enaid dedwydd i'r bres- wylfa lonydd, o afael pob gofid a phoen i dragywyddoldeb mwy. Y sabboth cyntaf o Febefin, galwodd am ei bl«nt i gyd atto, a dywedodd wrlliynt, " Wel fy mhlaut bach i, dyma chwi yn bresennol eich chwech gyd a'ch giiydd, ac odid i mi bytìi etto gael eich gweled fel hyn ar dir y rhai byw; owramJewchy pethau a ddywedaf witbv(-h. Cüíáis belh dalen 165.) gofid i fy meddwl oddi wrth rai o honoch, o herwydd eich bod yn rhy dueddol i rodio mewn balch- der. Fy mhlant anwyl, cofiwch y gair hwn, "Efe a ddichon ddarostwng y rbai a rodiant mewn balchder.'' Gwelais i yn fy amser lawer yn rhodio fel hyn ac 'yn cael eu darostwng megys ag y dy wedodd Efe: canys y mae Duw yn un a'i air, ac yn sicr o gyflawni ei fygytbion ar yr an- nuwiol, i raddau yn y byd hwn, ar rai, ac yn y byd a ddaw ni ddiangant hwy ddim. Mae 'r Arglwydd wedi rhoddi chwech o blant i mi, (meddai wrth y rhoi oedd yno yn gwrando) a rhodd- ais innau hwynt lawer gwaith iddo yntau yn ol, i'w í>wneyd yn blant mabwysiadol iddo ei -hun. Ymofynwch lawer fy ndiiant bach i am rym duwioldeb cyn i angau eich da\: pa beth a wnaethwn i y dyddiau rhai'n, oni buasai fod genyf drysor mwy riag a fedd y byd i gyd! Myfi sydd yn myned,achwiíhau sy'n dyfod; ac er ein gwahanu oddiwith etn «ilydd yn awr, os cewch chwi al'ael yn yr un perl, cawn gyd- gyfarfod etto arganiad vr udgom mawT, heb wahanu oddiwrth ein gilydd mwy. Ac os byw fydd- wch yma ar ol eich main, bydd- wch sicr o gadw caitrel'i acbos Uuw : bum i yn gweddio Uawer ain le a modd i roi cartref iddo, oblegid í'y mod yn gwybod mai,