Skip to main content

GOLEUAD CYMRU. OFNWCH DOTJW. ANRflYDEDÎ>WCH Y BllENIN. •■ ' Rhif. cxxv.] MAWUTH, 1829. [Llyfh m. BYWGRAFFIAD. HANES BYWYD Mr. JOHN WILLIAMS, O LANERGAIN, Yn Swÿdd y FJiìnU (Parhâd t.d. 35.) Yr ydoedd J. W. ỳn uu lla- furus, a llwyddiannus iawn i gael cyhoeddiadau pregethwyr, ac os methai gydag un dull, arferai ddull arall, a braidd y gwelwyd ef un amscr yn aflwyddò. Un tro yn Nghymanfa y Bala, taor erfyn- iai ar y Parch. Mr. W. o Ledrod raddi ei gyhoeddiad iddo ; er ci daerineb a'i ddagrau yr oedd yn methu a llwyddo, nes iddo o'r diwedd sÿrthio ar ei liniau ar y palniant o flaen y pregethwr, yr hwn (wedi hyny) a glywyd yn dywedyd i agwedd J. W. y tro liwn effeithio arno i'r fath raddau, fel yr arswydodd beidio rhoi ei gyhoeddiad iddo, rhag i ry w farn ei oddiweddyd ar ei daith. Tro rhyfedd aralî a fu anio yn Nghy- manfa Llangeutho, wrth ymofyn cyhoeddiadau, a adroddwyd gau bregethwyr enwog o'r Deheudir, yn nhŷ J. W. ei hun, yn Llaner- gain, fel y canlyu; Gwr y tŷ hwn a ddywedodd y peth a effeithiodd fwyaf ar eia Cymanfa ni eleni yn Llangeutho, o bob pcth a ddy wcdwyd ynddi: yr oedd efe yn methu cael ond ych- ydig o gyhoeddiadau; ac effeith- iodd hyny mor ddwys ar ei feddwl, fel yr ymollyngodd yn swp yn agwedd ei gorph; yr oedd yr olwg arno yn dra galarus, a'i :ígwedd yn drwm ofidus, fel un o dau' onnod pwys i ymgynnal; ac «'r drwcdd torodd allan mewn Hais wylofu.s, ac û'i ddagrau yn Uifo, dywedodd, " Wel, frodyr bach anwyl, pe gwelech asyn wedi gorwedd o dau ei hwn, yr wyf yn coelio am danoch, cich bod mot drugarog ag y rhoddcch help llaw i'w godi, i fynu : un o dan ei bwn ydwyf tìnnau, wedi dyfod yn mhell i geisio rhai o honoch i bregethu Iesu Grist i bcchaduriaid, ond yn methu"—ar hyn attaliwyd ef gan ormotl trymder. Yua cododd y Parch. J. J. o Edeyrn i fynu, ae yn o\ ei arferol ffraethineb a ddywed- odd, Wele 'r Gogledd wedi dôd •—Ddehau, nac attal. Effeith- iodd ei agwedd gymmaint, ar .feddyliau amryw, nes iddynt roddi eu cyhoeddiadau. iddo yn rhwydd. " Un tro od iawn a welais arno _'* ,(medd ei hèn was) pan oedd yn anfon am gyhoedd* iad y Parch. J. E. i cîdyfod i agor y djlwy babell (fel y'u galwr ai): yr oedd yn beth annysgwyl- iadwy iddo lwyddo i'w gacl mor bell o ffordd; ond cyn dçchretí ysgrifcnu y Uythyr, efe a aeth ar ci liniau, a'r matter pedd yn ei weddi ydoedd^-" Arglwydddyro yn nghalon John i ddyfod,a ben- djthia ci ddyfodiad." Glywais J. E. yn dywedyd nad aethai c.fc ar gais un dyn arall o fewii Gwynedd. Yr ydoedd yn bcth allan o ddadl yn meddyliau pob graddau a sefyllfaoedd o ddynion fod J. W. yn ddyn da a duwiol, ac nid