Skip to main content

GOLEUAD CTMRU. OFNWCH DDUW. ANRHYDEDDWCH Y BRENIN. Rhif. CXXIV.] CHWEFROR, 1829. V £Llvfr vi. BYWGRAFFIAD. HANE8 BYWYD Mr. JOHN ẀILLIAMS, O LANERGÁIN, Yh Swydd y Fftwit. ' (Parhâd t. d. ô.) Edr.ychid ar J. W. yn y sefyllfa a fynid, a chyda'r gorchwyl a fynid, yr oedd rhyw ragoröîdeb heillduol yn perthyn iddo. Fel blaenor yn yr eglwys yr ydoèdd yn nodedig iawft. Wrth dderbyn un yn aelod o honî, dangosai y fath ogonẅnt a mawr- :cdd ynddi, yn ei ddull sobr a syml yn adrodd ty geiriau hyhý yu Gën. xxviii. 17- " Nid oes yma'onid tŷ i Dduw; a dyma borth -y neíbedd," fel y gweìai y derbyniedig mai ofnadwy oedd y lle y daethai iddo. Ac erìoed ni welwyd un meddyg yn trin briwiau yr archolledig yn fwy celfydd^oag y byddai ef yn trin cyflwr pechadur, yr hwn gan dyWyHẁch meddwl, a therfysg o'i fewn, ni allai yn áml ddangos ei feddwl, nac adrodd yr hyn a deimlai; ond yr ydoedd J. W. wçdi ei gynnysgaeddu â'r fath gyfran helacth o'r <c ddoethineb sydd oddi uchód," fel ỳ gallai, i radd mawr, ddirnad meddwl ei gyfaill teífysglyd, ac adrodd ei deimladau. Yr ydoedd hefyd yn tneddu ar y fath dynerẅch, fel y gallai gyd-ddwyn yn rhyfedd â gwendid, anwybodaeth, a mus- • 'grellni ei gyfaill ; a dangosai lawer o fedrusrwydd yn cymhwyso a jfwaagu rhyw ystyriaethau di- frifol at gyflwr ac amgyffr'ediadau ei gyfailì synwyr-bwì: a rhyfedd mor union-gyrchol yr ôi bób am- ser at y cyflwr ; a chyda t fath ddifrifwch a sobrwydd y gofyn- ai; " A welaist ti erioed mo honot dy hun yn bechadur ? A wclaist ti ddrwg mewn pechod, fcl y mae yn taraw yn erbyn Duw ? Ac a welaist ti brydferth- wch yn yr Arglwydd Iesu Grist ì Pan yn ceryddu, nid oedd heb mwy tyner a thirion wrth y tros- eddwr, na neb ychwaith mwy hallt, llým, a gwrof yn erbŷri y trosedd, nag oedd cf. Dyddai ei " agwedd bob amser wrth geryddu yn dangos yn eglur mai y gwaith mwyaf göfidus ganddo ydoedd, er hyny ni byddai gau-dynerẁch yn peri iddo attaí cervdd pan íyddäi yn o|ynol, nag ofn cŵ'yẁ a digio un yn peri iddp, 'oddef pechod ynddo, heb ddweyd am y drwg o hono. Hynod wor fedrus yr ymwthiai rhẅfftg 'ý troseddwr, a'i drosööd ; dangosai y IroscMÌd mor ẁrthnn a . fliaidd, yn nrÿfeh yr ysgrŷthyrau, fc.l nals uu'.ú raî y ceryddédig (am ỳ munud hwnW ò leiaf,) iai na flieiddio 'r bâi, 'a. chofleidio 'r ceryddwr. Fel penŵulu, yr oedd yn " llywodraéth'u ei dŷ ei hun yn dda ;" ac yn " maethu" ei blant^ " yn 'a^dysg ac athrawiaeth yr Arglwydd.'' Fel meistr, ofnid a pherchid ef yn fawr. Fél prYod, yr oedd yn ffyddlawn, hynaws, a pharchus tuag at gydmhares ci fywyd. Yr oedd yn nodedig o I dirion, tSfner, a thringar wrth ei ■ '' "**' .