Skip to main content

./ NEU, RIIIF 19 TACHWEDD 1822. PRIS 4lc crmwYSìAD. Traeths.nd 9t D-'.Ewiniaetfa . 561 Caderr.iu Ffydd^uthet . . 564 Hanas vr Ewig ^Ŵÿŵ) , pöô Attebion, &c. .... . 568 Yngnyìch Cvmiaeg annealladwy 516 Cyfárcbiàd Ê. VarddatMr,L7i/3'77 YàotYniad aai ík ÙievtvM £a»irf . .... . . 578 ------------Gwyddeiod a'r Ár« moriciaid . . . . . , *&.; Cynghor- Meddyn0i . , <■ , vi\ | Ysgolion Sul , , > Cyfansaddiad o Hosea xjv f Llinneliau Gweddw aro ei j HanesUuih CcnbriJ'ol a J Llythyr orì Jiwrtb . y Oeni ] T, Lairy o'r Ái;;i.'ri.:a ! Afírica Dílübijuoì, . . Eísieddfùd Gwent . . , Ì>AKr)[jp»XAEÍCH • . . Gwr 1:1 AT EÍN aOîiEBW' ÍÊr boiÌ.dlonrwydd i'n Gobebwyr, uc c cyíiawni ein dybfJswyrîi! ei« buB'. aln vr ydvra.vn bysbysu y petbau oaniyii.o! :—Derbyùiasora' fràäifrh.ia* g '. ö'— Gofvri"íad 'i'eùr Luc—Hanes Arthur Brenin Prydaîu dMw Caerfallwcb. — Gofyniou íi. R- yngirylch yr YsK«!ioiì Sabbothol.—Aiteiiion ''|; Gwi'ym \kw'i ofyrtioti Ymofyngar ac-S.£.— GoíyuUui Darius,—Gohebiaeth [Yf Gwydóm.—(îofyniád Dí.rlU-ý.rîd yi.gbyîeh Visi<m of the Uheeh.^Fryd- Jfc vddwaítb — Yfityiiol.- Svlwadau R • W. î>. ar gamolygiad a.r ysgiythyrau.— ||| Attŵiad Ioaa ab .Gwirŷni i.Ofymad Giau Ogwan;—Gobebíaeth y Maen jf v Lìwyd —Lhtbyr y Bvr Gamedvdc—Hefyc yr éiddo Ynioiÿnwr. ynghyieh. Wh silliadaeth Gyroreig.-Goiymad Tẅ^. Emlyn.-Ymddengys GohebÌMif. ;jg Cymmedroiwr ar fýruW-Ac heíyd-Hanes Adfywiad ereiydd yr. Medd ,IY Geiesrt.—Gweí y Taelìwr sylwadau ar Marc n. ál yn tu dai. 361 o'r Liyft j|j ■ cyntaf o'r GoJeuad.—A gwelEmìynwr ganmoliaeth Aroyutẁ'. ỳn iihityii l/M ■) 1, t. d. 372. «5 Tëriytäry Cyfròl fiwn o"r Goleuad gyda'r m.is nasaf; a dodrr Daagas- 'j|j sr • »teiaetíit Ẃyneb-ddaìâa, a iiiiagymadiodd i'r Llyfr yn niẅedd lihifyn ||. PJiSgíyr. ___'____ ^ gy Pvdded byäbys i'i S»wi bÿnag i chwennychont gael y Goleuadau, yn || Jw'baçb^ Gymru neu Loegr. y gsllanteu otêì -gyda y yîía^aẃíoi j|' ueiliduoi « syíw Derbynwyr ìì««c/, a f.'Jtslk _____________________________