Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenin, RHIF. XLVII. MEDI 1822. LLYFR II. Sylwedd Peegeth a lefabwyd gan y Paech. I. Elias yn Lerpwl, Hydref 13, 1811. Iddo ef yr hwn a'n carodd ni, ac a'n golchodd nì oddiwrth ein pech- odau yn ei waed ei hun,—iddo ef y bj/ddo y gogoniant a'r gallu yn oes oesoedd. Amen:' Dad. i. 5, 6. Jjf MAE'R geiriau yma yn rhan o «gyfarchiad^ loan at Eglwysi Asia. Mae 'r saith adnod gyntaf o'r llyfr hwn î'w hystyfîêd fel rhagymad- rodd i'r llyfr. Gwaith lesu Grist "yw y llyfr neu Ddadguddiad lesu 'Grist i Ioan, a tbrwy loan, fel offeryn, i'r Eglwysi. Y raae 'r bennod gyntaf o'r Uyfr fel rhag- ymadrodd Ioan i'r Eglwysi cyn dywëyd iddynt Ddadguddiad Iesu Grist. Adn. 4, " Gras a fyddo gyda chwi a thangneíedd." Yr hyn y mae loan yn ei gyfarchiad yma yn ei ddynmuo i'r Eglwysi yw " Grâs a 'l'hangnefedd." Pa le bynag y mae grâs, y niae taug- nefedd: a pha le bynag nid oes gras, nid oes dim gwir dangnef- edd : mae y ddau beth hyn ynglŷn a'u gilydd. 'Wrth y gair Grâs, gallwn ys- tyried tri o betbau : Ỳîj gyntaf, Ffafr, ac ewyllys da Duw. Ŷn ail, Y gwaitb grasol a wneir gan Dduw ar yr enaid. Yn drydydd, Pob cynnaliaeth ac ymgeledd ag sydd yn angen arnom gael gan Dduw yu y byd. Ac yughyd a hyny, y mae loan yn dymuno Tangnefeddj sef tangnefedd â Duwj tangnefedd â'n gilydd; a thangnefedd yn yr eglwys. Gau beddwcb sydd ymhob man lle nad oes gràs. Er y gall fod rbyw fath o heddwcb rbwug Uawer â'u gilydd Pî heb râs,- etto beddwch gau yw. Nid oes dim gwir heddwcb yn bod ond lle y mae grás yn ei fiaenori; oblegid beb râs níd yw sylfaen heddwch ond gau. Ac y maeloan yn dymuno y pethau hyn i'r eg- íwys gan y Drindod—** Odiwrth yr hwn sydd, yr hwn a fu, a'r hwn sydd ar ddyfod. Mae y tri gair yraa yn cynnwys ynddynt lawn ystyr y gair Jehofeh: yr hwn a fu erioed beb gael ei fôd gan neb ; yr bwn sydd heddyw, heb ei newid; a'r hwn a fydd bytb er pawb.— Mewn gair, yr bwn a fu, sydd, ac a fydd byth yn ddigyfnewid. —Ni chyfoetbogodd y grëadig- aeth ddim arno Ef. Nid o eisiau dedwyddwch y gwnaetb yr bỳn a wnaeth : ond yr oedd mor ddedwydd cryn creu dim, ag wedi creu pob peth Nid yw ewyllys da ei grëaduriaid yn «i whëyẃyn fwy dedwydd; ua fcbableddau ei elynion yn ei wneufhúf' ddim gwaeth. Nid yw gweled po'b peth yn ei wnëyd ddim doetbacb, na holl droion ei greadurîaid yn <i wnëyd ddim mwy gwybodus. " Grâs fyddo i chwi a thangnef- edd oddiwrth yr bwn"—o'r frynon ddibysbydd hon; ac oddiwrth y saith yspryd sydd ger bron ei or- &edd-fâingc ef; sef, uu yspryd o ran ei berson, a saith ysbryd o ran ei oruchwyliaetbau. Un darn aur