Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenin* RHIF. XLV. GORPHENAF 1822. LLYFÎt II. ¥ Deiliad Yspryöoí.. H,Wy'n byw mewn Bwthyn gwael o ran ei driefnydd, (gan nad yw ond pridd i gyd) etto god'ulog, ryfeddol, a chywrain.j a adeilad- wyd yn bwrpasol imi, yn awr er's a<íos i ddeng mlynedd ar bugaiu. Ilhoi disgrifiad manwl o'radeilad a fyddai'n rby faith imi yn bresen- nol: ond cymmerwch byn yn fyr. Mae wedi ei gosod ar ddwy golofn, nitl rhai cryfion iawn, etto gweddus a chyfatlebol i bwysau'r adeilad : niae'r amrywiol gynteddau, sy yn- ddi, yngbyd a'r drysau i dderbyn i mewn, a . bwrw allan, ac hefyd y ddwy flenestr sy'n gollwng goleu i mewn wedi eu gwneud a'u gosod mor gyfleus a threfnus, fel y mae'n rhy anhawdd cael bai mewn un rban o honi: aci goroni'r cwbl, y niae cwpl o offerynau rbyfeddol— wedi eu gosod un o bob ochr i'r ty, y rhai sy' mor fuddiol i daflu, neu i gadw draw, i dynu stôr a cbynorthwyoni mewn, iymddiffyn, a niweidio (os bydd acbos ;) ac i wneud y fath amrywiaeth o orcb- wyliou, fel y gellid, tebygwn i, yn gymhwys eu galw yn universal en- gines. Yr holl adeilad " ryfedd ac ofnadwy" hon a wnaethpwyd ar draul ac â llaw fy anwyl Feistr, yr hwn hefyd a'm gosododd i yn ddeiüad iddo ynddi, gan ofyn yn unig, yn Ile ardretb, fy nghael i a'r ty at ei wasanaeth, pan y gwelai'n dda alw am byny. Hyn am yr adeilad a'm gosodiad ynddi; yr awrhon am h»nej fy ymddygiad er I 1 pan y cefais hî. Mi fum byw yo agos i bymtheng mlynedd gaa ddangos eithaf annioicbgarwch ac anufudd-dod i'rn tirion Feistr.—- Mynych y byddai'n daufon attaf, tros yr holl yspaid hyny, gan f'y ■ngboffâu o'r rhwymau'r oeddwn danynt iddo, a'i radlawn ddaioni, yn gwobrwyo rhai ufudd j ac hefyd ei awdurdod i'm troi ailan o'm ty, a'm taflu i garchar am fy holl ddyled. Er hyn i gyd nid oeddwa i foddlawn i roi dim gwasanaeth iddo; ond cynnygiad o ryw ran o'm ty, neu'r ty i gyd tros ychydig funudau, pan y galwai am byny, & gadael imi fy hunan redeg lle mynnwn. Fel yr oedd llythyrau fy Meistr yn dyfod yn amlacb attaf, a'r iaith oedd ynddyut yn ddwysacb, mi addäwn fod yn llawer gonestach yn yr amser î ddyfod ; etto, yngbanol hyn, myn» ych newidiai fy llais, a dywedwn fod cyn hawsed i mi ddyoddef myn'd i'r carcbar, a phlygu i'w wasanaeth. Llawer gwaith r meddyliais maí felly fyddai o'r diwedd ; ond ynghanol hyn, daeth attaf air, (a hyny fel y meddyliaii oddiwrth yr hwn oeddwn fel bvn yn ei dd'iystyru) ei fod wedi fy ngbaru â cbariad tragywyddol, ac am hyny ei fod yn cwympo arnaf, nid mewn barn, ond mewn tru- garedd. Y fath newydd a hyn oddiwrtb yr hwn yr oeddwn i yn mbob modd wedi ei demtio i ddig- ofaìot tueg attaf, a galodd rífaiìà