Skip to main content

©ODILHII&D (BYMimo Ofnwch Dduw. Anrhydeddwdi y Brenin, ÜHIF. XLIV. MEHEFIN 1822. LLYFR II. Traethawd ar Ail-enedigaeth. IPWY bynag sydd yn meddwl am fyn'd i'r nefoedd, heb feddwl am ail-eni cyn myn'd yno, sydd ar y ffordd i fyn'd i uffern. Ni cheir nefoedd wedi marw, heb ail eni cyn marw. Nid aeth un dyn eri- oed, ac nîd âun dyn byth, i'r nef- oedd, heb ei ail eni: (heb olygu y dyn Crist lesu, Adtla ac Efa, a'r babanod sydd yn meirw yri y bru, &c ) Nid oes neb yn uflern wedi ei ail-eni; ac nid oes neb yn v nefoedd heb ei ail-eni, Dynion wedi eu geni unwaith, ac beb eu gerú ddwywaith sydd yn uffern ; a dynion nid heb eu geni unwaith, ond wedi eu geni ddwywaith, sydd yn y nefoedd. Tystiodd Mab Duw ar ei lw, fwy nag unwaith, nad â neb i'r nefoedd heb ei aileni—"Yr Iesu—a ddywedodd—yn wir, yn wir, medd- af i ti, oddieithrgeni dyn drachefn, ni ddichon efe weleil teyrnas Dduw,"Joan iii. 3, 5. Ac os na ddichondyn weleri teyrnasDduwyn ei phrydferthwch a'i natur, heb ei aii-eni; llawer llai y dichon dyn fyned i mewn i'r mwynhâd o honi. —Mae y dyn duwiol yn dechreu teithio tua'r nefoedd yn mhorth yr ail-eni ac y mae yr annuw- iol yn dechreu teithio tuag uffern yn mhorth y geni cyntaf, os nid yn gynt. Mae dynion yn ein hardaloedd ni mor ynfyd a meddwl myned i'r nefoedd, wrth gerdded tuag uffern ! Ond sylwaf— I. Araileniac ailenedigaetb, pa bethau ydynt. JI. Ar achosion ailenedigaeth. III. Ar y gwahaniaeth sydd rhwng ailenedigaeth adychweliad. I. Ar aileni ac ailenedìgaetb, pa bethau ydynt. Yv un peth ydyw ailenedigaeth ag adenedigaeth :— a'r un peth j'dyw aileni ag adeni; a'r un peth ydyw adeni a geni drachefn ,• a'r uu peth ydyw geni drachefn a geni o'r Yspryd ; a'r un peth ydy w geni o'r Yspryd a geni o Dduw, canys Yspryd yw Duw (íoan i. 13 a iii. 3—7. loan ü- 2§. a iii. g. a iv %. 1 Ioan iv. 24.) Ond nid yr un peth ydyw aileni ag ail- enedigaeth ; ac nid yr un rhan o ymadrodd yn ol rhëolau iaith yd- ynt: mae un yn enw cadaru, a'r llall y ferf weithredol. Enw y cyfnewidiad a wneir gan Dduw yn y dyn yw ailenedigaeth, a'r cyfnewidiad hwnw yny gweithred- iad o hono, neuWeitbredu y cyf- uewidiad, yw aileni. 1. Cyfnewád natur neu anian ydy w aileni; neu, os mynwch, cenedlu egwyddor, tuedd, neu an- ian, ynghaíon dyn,hollol groes neu wrthwynebol i'r hyn oedd yn y dyn hwnw yn fiaenorol. 2. Aileni ydyw gwnëyd pech- adur marw yn sant byw ;—gwnëyd dyn drwg yn ddyu da ;—gwnëyd plentyn dìafol yn blentyn Duw :-*. gwnëyd etifedd uffern yn etifedd nefoedd:—gwnëyd dyn cnawdol yfi gyfranog o'r dduwiol anian, &c. Wrth aileni pechadur, mae Duw yn gweithredu yn benarglwydd- iaethol, yn awdurdodol, yn alluog, yu effeilhiol, ac yn anorchfygol.