Skip to main content

Ofnẃch Ddtiru. Aìfrhydeddwch y lìrenin» RHÍF. XLIII. MAI 1822. LLYFR II. Byr Gofiŵnt am y diweddar Akglwydx> Kenyon. YR Arglwydd Kenyon,Prif-Ynad hrawdle y brenin, a anwyd yn Gredingrón, yn swydd Cellt (flint- shire,) yn 1733. Y inab hynaf oedd, (o y rhai hyw,) i Lloyd Kenyon, Yswain, gŷnf o Brymho, ynyr un sîr. Dërbyniodd y rhan egwyddorol oei ddysgeidiaéth yn Rhuthyn, yn swydd Ddîribych; oddiyno cym- merwýd a rhwymwýd ef gydâ Mr. W. J. Tomki»son, Cyfreithiwr enwog yh yr Heredd Wen (Nant- wich). Gẅédi gorphen ei amser ỳno, pendêrryriar ëangu galluoedd ei ddawn: ac yn nbymrnor y Drindod, 1?54, gẃhaed e yn aelod 0 Gymdëithas gwyr y gyfraifh yn Liucoln's Jnn, yn Llöndain. Ár 01 dyfat yrnröad i astudio y gyf- raith, galwyd ef yn 1761 i yní-. arfení á'i «íwedigaefh ei hnn.— Lled araf oedd ei gynnydd yn y rhan traenoroi oddei yrfa gyhoedd- ns, am nad oêdd ond ychydig yn ei adwaen : ac nid oedd y ganghen bóno o'i alwedigaeth, sef tros- glwyddiaetb (conveyancing,) yrhyn a ddilynai y pryd byny, ddim yn debyg i ei ddwyn i fawr hynod- rwydd: öndnidywgwirryglyddiant donîan naturiol, a dyfaTwch yraar- feraẅl, ddim i*ẅ besgenlwso. Cod- odd ÿ rhaì^n ef yti ráddol i enwog- rwydä erbýn hyn, nid oedd barn on'd ycbydíg o'i frodyr o gymmaint pwys ac awriurdod; a mynycb oedd y oyrebu ato am ei gÿnghor fel Cýngbawfydd (Counsèitor;) Yh 1773, ŵetb i gvdglymiad Cc priodasawl ag un o'i geraint, M#- ry, trydedd merch i Mr. George* Kenyon o Peele. Ynghylch yr amser yma, ac am rai hlyneddau dilynol, ymarferai yn y canghell- lŷs (chancery) gyda Ilwyddiant tra ennillfawr; a thrwy hyn, ynghyd a phetbauereill, casgíodd eiddo law'er. Yn 1780,dygwyddodd amgylehiad, a fu yn gynnortbwyol iawn fuag at sefydlu ei glod fel areithiwr ac eiriolydd : i'hoddwyd ef ar waith fel prif ddadleuwr, i amddiffýnyr Arglwydd George Gordon, gynt, yr hwn a gyhuddìd o deyrnfrâd Chigh treason.) Ar yr aehos pwys- fawr yma, ymddygai Mr. Kenyon inor rhagorol, fei y darfu y tro fod yn acblysur i sylfaenu ei gymmer- iad rhagllaw. Yn Jibrili 1782, yn fnan gẃedi dyfodiaa Kockingham ac ei blaid i awdurdod, gwladol, gosodwyd Mr. Kenyon yn y sefylífa bwysig o Ddirprwy cytfredin (Attorney Ge- neral;) ac ar yr un pryd yn Brif- Ynad Caerllëon. Golygwyd y dyrcbafiad byrbwyll hwn gyd» syndod. Yn y senettó, areithiai yn wroJ a sylweddoij a chymmerai ran neilltufol yn acbos materion pwysig y deyrnas ; ae. ymlynai yn wresog ooebr Pitt a'i gyfeiJlion.—-Oddeutu Mawrtb, 1784, gwnaed ef yn Hbôl^feistr (Mastrr of the Rolls), swydd uchèl arall mewn bri braw- duraidd, ac yn arwain yn gyfJredin i fwy o anrbydedd cyfi-eithtawì-.