Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenin, RHIF. XLII. EBRILL 1822. LLYFR II. Sylwadau ar Ioan xx. 23. " Pwy bynag y maddeuoch eu pechodau, maddeuir hldynt; a'r eiddc pwy bynag a atlalioch : hwy a aitaliwyd.'1' 1Qeikiau yw y rhei'n alefarodd Cnst wrth ei apostolion, yn fttan -ar oì ei adgyfodiad o'r bedd. Sôn gydd yma am becbaduriaid ac am faddeuant,—Mae dati beth yn gynnwysedig yn yr adnod, laf, Áwdurdod; 2il, Addewid : ser' awdurdod i gyhoeddi maddettant pecbodau; ac addewid o Iwydd- iant yn y gwaith. I. Awdurdod. Wrth edrycb ar yr ymadrodd blaenorol, gwelwn rvw ddifritoldeb neillduol ynglýn a'r genâdwri: dywedir yn adn. 21, " Megys yr anfonodd y Tad 'fi, yr wyf finnau yo eich danfon cbwi:" dyna sytfaen eu hawdurdod. Syiwn, ntd yr un madd ag y caf- odd Crist ei anfon, ond " megys y danfonodd y Tad fi," &c.— " Wedi 'iddo ddywedyd fel hyn, efe a anadlodd arnynt, ac a ddy- wedodd,—Derbyniwch yr Yspryd Cìân," adti. 22. Yr oeddynt gwedi derbyn yt' Yspryd Giân er jian gredasent; ac yn bresennol, inaent yn cael eu hysprydoli â ^alluoedd newydd, addas iddeu swydd. Sylwn etto, dyma Dad, Mab, ac Ýspryd Glân yn cael eu lienwi; Uegwelwn mai y Drindod sydd yn neillduo, cymhwyso, ac tiwdurdodi pob gwir bregethwr, at waith y weinidogaeth. Er fod ŵiriau y testun yn ymddangos fel #e baigan yr apostoìion fodd i fa- Z z ddeu pecbod ; ond cabledd fyddai meddwl y dichon neb wnëyd hyny ond Duw yn unig, Luc v. 21. Ar yr un pryd, rhaid dyvvedyd, fod ganddynt hwy, ac y mae etto gan bob pregethwr o anfoniad Duw, i wasanaethu >yn ei holl dy ef, gym- hwysdetau addas i weinyddu 'r ordeinadau, y rhai sydd fel moddion ac awdurdod ynddynt " i ddatgan ac i fyaegi maddeuant pechod — Mae pedwar gosodiad neillttiol vn eglwys Crist i eu harferyd er ntadd- euant pechod, sef, \af, Pregethu, Act. xiii. 38. a xxvi 18 Rhuf. x. 14 Ioan xv. 3—2îl, Bedyddio, Act. ii. 38. a xxii. l6.—3ydd, Cyntuno, Mat. xxvi. 28.—tydd, Gweddío, lago v. \5.—Gorch- ymynir y cyntaf yn Mat. x. 7. Marc xvi. 15; yr ail yn Mat. xxviii. 19 ; y trydydd yn Luc xxii. 19; a'r pedwerydd yn l Tim. ii. 1.— Bb Grist, un tro, " Rhoddaf i ti agoriadau teyrnas nefoedd ; a pha beth bynag a rwyruech ar y ddaear, a fydd rhwym- edig yn y nefoedd; a pha beth hynag a ryddhaech ar y ddaear, a fyddwedi ei iyddhâu yn y nefoedd," Mat. xvi. 19. Mae yn wir mai wrth Pedr y dywedwyd hyn; oblegid efe yn benaf oedd yn ym- ddyddan â Christ yr amser hwnw. Ond, os edrychwu ar Mat. xviu. 18, Ue mae yr un geiriau yn caíi