Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y lìrenin, RHIF. XLI. MAWRTH 1822. LLYFR IX. 'Ein Peegeth'ar 2 Cor. iii. 2, o waith t Parch T. Berridge. n llytìiyr ni pdych chwi yn ysgrifenedig yn ein calonau, yr hwn a ddëallir ac a ddarllenir gan bob dyn." JDYMÂ ydoedd iaith Paul yr bapur gwyn ; ond os yw felíy un' -Apostol niawr (yr hwn yn ei olwg tu, ÿ mae mor ddüed ag y geill ei hun, ydoedd lai na'r ileiaf o'r pechod ei gwnëyd y tu araü. holl saint) riíewn cyfarchiad at Dichon ymddangos oddiallan yn eg'wys Corintb, aelodau o'r hon a lân fel bedd wedi ei wyugalchu, fuasent yn rhai o ymarweddiad ond oddifewn y mae yn llawn o niwyaf ysgeler j ac i ha Je hynag halogrwydd. yt ai yr ApostoJ, os gofynid yno 2. Gweinidogíon yr efengyl a »m lythyrau canmoliaeth oddiwrth ellir yn addas eu cyífelybu i bin a V gweinidogion ymweliadol, efe a ddefnyddit i ysgrifenu y llythyrau gyfeiriai at y dychwelwyr amlwg bywion hyn j a Uawer o honynt hyn, y rhài oeddyntmegys llythyr- ynt ewyllysgar i addef eu hunain au byw, ac yn rhai mor hynod, yn bînau gwaelion iawn, prin yn tel y dëallid ac y darllenid gan bob gymbwys i ysgrifenu â hwynt, dýn. Yr oedd y cyfnewidiad yn- neu mewn un modd i'w defnyodio ddyntmorfawr, nesydoeddynam- mewn gwaith mör fawr. Buant lwg i bob un: y meddwon wedi am lawer o flynyddoedd yii ceisio dyfod yn sobr j yr anghyfiawn yn gwnëyd pinaü da yn yr Athrofëyddj gyfiawn j y cybydd yn haelj yr ond wedi yr holl gywreinrwydd afradlawn yn ymarbedus; yr aflan a'r llafur a gymmerWyd, rtid yw y vn ddiwairj a'r: balch yn ostyng- pinau a wneir ynddynt dda i ddira edig. At y rbâî hyn yr ymddy- nes i Dduw eu dyflaenu hwynt. Ac bleidiaijr Âpostol, trostoti hunan ar ol eu gwneuthur, mae yn ddigon a'fgyd-lafurwyr, fel llythyr o gan- hysbys, fod ar y goreu o binau moliaeth, yrbai oeddyntynllythyr eisiau gwellâd. Gwn fod ar yr by w yn Corintb, i'r byd o am- ben un* druan, yr hwn a fu mewn gylch. gwasanaeth am bir enyd bellacb,- Withian i ddilyn cyffelybiaetli ac a ddefuyddir'etto i frâs-ysgrif- jr Apostol, gallwn sylwi, y rhaid enu, anghen cael ei wella ddwy- bod mewn llytbyr, bapur neu fem- waitb neu dair mewn pregetJi. rvm,pin,inc,ysgrifenydd, a rbyw- 3. Effeithiau dwyfol râs wyf yn: beth ysgrifeuedig. ystyried fel yr inc a ddefnyddir í! 1. Y papur neu femrwn, a allwn ystyried, yn y Uythyrau dwyfol . m* hy» y» ẅd «gyíeirio at Wwwir • üyn, tel calon dyn j yr hon, medd y bpegeth honÄÌ ^ yr bwa océd y j*^ raai pobl, sydd mor laned a llén o hyny yn e*ilr*üui. W w