Skip to main content

s Oýnwch fidtcw. Anrhydeddwch y Brenìn» ftHIft'XL. CHWEFR0R 1822. LLYFR II. PrEGETH AR BrìOOAS A*I HAMGS142H1ABÄTJ. (Parirad t« dai. 326.) Y&Í BEDWERYD<B.----J WUeuthuT rbai cymhwysiadau ae addysgiadeu oddiwrth y mater hwn.-rai á gyf-- archaf— 1. Gwyr ieutâmgc'.*—Cofiẅch fod Jlawer yn dibynu ar ymddygiad ein rhyw ni yn y gorebwyi pwysfawT lrwn. Ein líe oi yw cymmeryd y Idaen, a rhoddi esamplau da. Ein banrhydedd a'n braint ni yw bod wedi ein gosod yn 'ben, ac fe 'n pennodwyd fel gwarcheidwaid ac atnddiffynwyr y rhyw fenywaidd. Ac os meithrinwn dybiaupenrbydd a chyféHiornus, gan eu dilyn i'w tuedtíiadau gweitferedol, befh raid fod y canlyriiad 1 Oh ! yr wyf yn brawycbu wrth íeddwl y canlyniad o weled gwyr ieuaingc heiuif dî- ofal, y rbai y gellir gwybod yn fynych wrth eu hymddangosiad aílanol eu 'bodyn wag o bob peth dynol arbesymol; ac ettoyn am- canu ymimo â rbai mor ysraala a diöfal a 'hwy eu hanain : pa dded- wyddwöb syiweddol -a rhesymol a eilir ddysgwyl oddiwrth y cÿfryw ymgys&ýlltiad'? 'Gadewch i níi eieh bannog i-tíbwilio amypethau rbag-ofyndl byny, !héb y rhai nis gellir dysgwýl dedwyddwch priod- asol. Mi a'tíh rhybyddiwu yn 'en- wedig i ocbelyd llyngcu y meddýl- iau penrhydd a gorwatíl byny am yr ordinhâd sanctaidd o bri'odas, y tbaisytìd ynŵy-gyftedin yn yr »€s hoa. Bysgwch ei gofogu fíei gosodiad neillduol y neföedd, a fwriadwyd i attéb y dybenion mwy- af pwysfawr ac iachusol; ac mor fuan ag y byddo eaîlmeb yn dangos y peth yn gyfaddas, ewch yn ewyîì- ysgar i fewn y rbwyiriyn cys- segredig, ac na ehyfrrfwch ef yn iau rhy droin/fel ygwna gormod, y rbai o'r 'íierwydd a ymgadwant drawoddiwrtbi, gan ddewiscrwydr- iadau angbyfreitalon, -ar dir gwa- harddedig, yr hwn dlr, ysywaeth, sydd yn rhy hawdd i'w gýihaedd, yn enwedig yn y édinas böblogaidd a Jlygredig hon {lSundain). O n» bai yr hóll wyr ŵuaingc ag sydd yn -agored'i'r temtasiÿnau byn.yn dwys-ystyried drachefn a rhrachefn y rhybyddion ffyddlon a roddir gan' Solomon yn netíbreu llyfr y Diar- ehion; yn enwedig y d«i*lunrad alaethus o " wt ieuangc béb dde- aál," yn y 7ed ;bennod. * Bj'dded iwyr ieuaingc erefyddòl ymdrecbu-i ddilynesampIJacob, a bod yn-tìfalus i ochelyd cymdeith- asu Ä't rhai' na bo ofn Ì)uw ger bron eu Hygäid, pa beíhau bvnag a fyddo -yn ganmoladwyynddynt beblaw-hyny.' 2. Mertìhed ieuaifigc—Ar erch rtmn chẅi mi a ddewisiwn weddi Bafydd, •* Fel y^byddo ein merc%- ed fel conglfaen nadd wrthgyffplyb- ' rwydd pfilas," Ps. cxltr. Í2, Gan g<yssylhu addurn ^ tìengarwtíb- at sylwedd a idefnyddioldeb. 'O 4ba