Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenin* RHIF. XXXIX. I<MAWR 1822.. LLYFR II. PrEGETH.AE BbIODAS A'l HAMGYJLCHIADAU. (Parhad tu dal. 300.) (Q-WBDI cymmeryd cip olwg ar y cymhwysderau y rbai yr wyf'.yn fii hystyried yn hanfodol arçghen- rheidiol, Mi geisiáf— Yn ail—Gynnyg rbai cynghor- ion mewn perthynas i ffuifiad cyssylltiad ag sydd mor bwysfawr ; ac wrth ddewis cymhar bywyd, 1. Cais gyfarwyddyd gan Dduw. '* Yn dy boll ffyrdd cydnehydd ef, ac efe a hyfforddia-dy Iwybrau," Diar. iii. 6. Dyrua *r cynghor iach a rhagorol a rydd Solöraon i wr ieuangc ; ac os ydyw ymhob am- gylchiad mewn bywyd yn orcb- -wyl doeth i geisio dẃyfol gyfar- wyddyd, diau na ddylid dini ei esgeuluso mewn amgylchiad o gymmaiut pwys. Duw y w rbodd- ^wr pob rhoddiad daionus a phob tfhodd berffâith : ac y mae yr un gwr doeth yn-dywedyd mai "Rhodd yr Arglwydd yw gwraig bwyllog," Diar. xix. 14. Ac mewn tíe arall, " Y neb sydd-yn cael gwraig-sydd yn cael peth daionus, ac yn cael ffafr gan yr Arglwydd." pen. xviii. 22. Fel hyn y mae efe yn ein cỳfarwyddo at ffynon pob daioni i geisio y rhodd werthfawr bon, ac yn ein cymhell i ymoról am ddwy- föi gyfarwyddyd yn y dewisiad : a ehaffael cymhar tnewn attebiad i weddi, a fydd yn fendith oddiwrth Dduw.- -ünd, Och ! gyda golwg «r y rhan fwyaf, nid yw Duw yn «u büll feddyliau : ni chydnabydd- ■Q* mt efj attaliant ẅeddi oddiwrthftj a'r rhai nid ynt yn arfer gweddîo Duw am fendithion ereill, nid ynt yn debygol i'w ercbi ef am hon; a diau na ddylem ryfeddn o her- wydd gweled mor ychydig esam- plau o wir ddedwyddwclí priodasol, pan y mae Awdwr yr ordinhâd sanctaidd hon, yr bwn yn unig a ddicbon ei bendithio, jnor gyffredin yn cael eì anghofio; a pban y mae ieuengctid difeddwl yn rhuthro i'r rhwymaupriodasol.gan gymmeryd eu gyru gan chwant 'cibddáll, gwangc cybyddlyd, nen f'alcbder bydöl ; ond nid ymgynghorir ,â Duw, ac ni ofálir am tlano Ond gadewch i mi daer erfyn arnoch ei wncuthur yn ddefnydd taer a mynych weddi; a chwedi deisyf cyfaiwyddyd oddi uchod, yna ymgynghorwch â gair Duw. Hwn a rydd i chwilawrr o addys'g defnyddiol, mewn ffordd o esampl, rhybydd acbynghor: ac os dilyn- wch gyfarwyddyd y llyfr sanctaidd bwn, nis gellwcb gyfeiliorni; ac os gofynwííh ddoethineb gan Dduw, ef a'i rbydd i chwi, Jago. 1. 5. Ar ol yn gyntaf geisio cyfar- wyddyd gan Dduw, mi a'ch cy- ngborwn— 2. 1 ddefnyddio y fantais oddi- wrth ddoetbineb a phrofiad cyfeill- ion synwyrol. Ar rbaî sydd ganddyut rieni, a ddylent jn enw-