Skip to main content

Ofiíwch Dduẁ. Aiírhỳdëddwch y Br&ŵit í".......i RHIF. XXXVIII. RHAGFYR 1821. LLYFR II. PmÉgeth AR BrIODAS, A'l HAMGYLCHÌADAU ; A BREGETHWYD GAN Y BaRCH. í. HoopeR, Athraw y Celfydd\dau yn Athrofa yr Inde- ID, ŸN HoXTON, Li.UNDAIN, Y DYDD CYNTAî' O IoNAWÄ, PEN'DIA 1821. (jENESIS, XXVÌÌ. 46'. Dywedodd Rebeccu hefyd wrth Isaac, Blinais ar fy einìoeso herwydd merched Heth : os cymmer Jacob wraig oferched Hethjtl y rhai hyn o ferched y wlad, i ba beth y chwennychwnju einioes? Ì&fAE y mater â'r hwn yr wyf yn amcaiiu eich cyfarch y tro y:na, yn un ag sydd yu gofyu llawer o gynnildeb wrth ei drìa, ac ar yr un pryd, yn un o fawr bwys ; a uiinnau a ymdrechaf i ymdrin ag ef gyda 'r c;.fiyŵ gynnilritb o di- frifwch ag y mae yn ei ofyn. Er nad yw yn fater ag y mynych gyfercbir pobl ieuaingc ag ef yn gyhoeddus, etto y niae yn un na ddylid edrych heibioiddoyn.gwbl; ac yr ydoedd yn ÿmridangos i nii iel mater perthynol i'r amser pre- sennol, pan y mae y dyg.wyddiadau anaedWydd a dorasani aüan yn ddiweddar, yn peryglu dwyn y bertbynas biiodasol i aufri, adwyn 'm o ordinhadau sancteiddiaf yr Arglwydd i ddiystyrwca. , , " Anrhydeddus yẃ priodas yn mhawb," medd yr Apostol. JFe'i bordeiniwyd gan Dduw ei hun yn Mharadwys : yno y cyhoeridorid efe y gyfraitb ; ac yno y cyfra'nodd ei fénditbion dWyfolar y cyssylítiad sanctaidd. Ban yr iawn olygei* W, y mae 'n weithred iddifiriŵi;, a cbyn y gwneler gorchwyl BJor bwysfawr, riylid ei wnëyd yn ddef- nydd ystyriaertì pwyllus, gan e{ fod yn cynnwys caolyniátlan o'r pwys mwyaf. Yr wyf yn áwr yri dymuno sylw diírifol y cyfryw bobl leuaingc, yn" feibion a mercheri, ag sydd ẁedi tyfu i fyrru i oedran cyfaddas, feî. y dichon iddynt fori â'r cyfryW gyssylltiad gaoridynt meẁn golyg- iad. Vr ydycli yn y tyinmor hwn o'ch hoerirau yn wrthddrych- au lláwer o ofal eich rbiéni a'ch perthynasau, rhag i chwì ffurfio undeb aiigbymmharus, mewn awr fyrbwyll, dan dywysiad tuedd dy- wyll ac afresymol; ac i chwi ddyfotl i weled, pan fyddo yn rhy íldiweddar, íod y darluniad a dynödd dychymmyg ièuengctid, ya boil- ol wabunol i'r gwirionedd athrist. Mae iaîth y testun yn ámlygu gweithiédiadau crytìon awyddfryd maro- yn aehos mab boÖ, gyda golwg ar yr ahìgvlchiad pẃysig bwn: Yr oédtl liebecca yn wraig dduwtol, ac a ellid ei gòsod ytí gynllun o ragoróidib gwreigioi oddieithr ychydig wéiiüiùau, y rfaâî