Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwcli y lirenin. RHIE, XXXVII. TACHWEDD 1821. L'LYFR'It } Byr^Hanes ofywyd Näpoleon BonapârteI , (Parhári tu tlal. 25£) ^["N y Rhifyn presennol, y mae'n brenin 'Spajen ag ef,-a chan ei ar- ^orphwys arnom rodrii byr adrorid- swyri ef a'i fyridinoerid, y nlia] jad o helyntion Bonaparte o hedd- ojedd eisoes ynghano! ei deyrnas, wch Tilsit, hyd ei farwoheth. A efe ra wnactb ainmod i roddi i chan fod ,yr yspaid hwn yn cym- fynu bnb hawl i orsedri 'Spaen a nieryd i fynu y rban hynotaf o'i çhyflwyno yr unrbyw i Bonaparte fywyd, y mae yn rhaidinj fyneri a'i olafiairi. Ond ni chytunodd riros bethan yn lled frâf, •onidê, penaetbiaid y deyrnas a'r weitbred íiwn dros ein terfynau arferol. bon o eiddo eu brenin, eithr bwr-, Ar ol sefydlu beddwch Tilsít, iadasant wrthw.ynebu y Ffrangcod, fel y crybwyllasom yn olaf yn ,y mor gynted ag y gallent gael petb^ Rliifyn riiweddaf, riychwelodd ad- an'i barodrwydd. Bu rbai brwyd» ref.í Pasis, gydâ mwy o r-wysg nag rau y fiwyddyn hono, a meririian-e erioed.; a cbariwyd riydri ei enedig- nodd y Ffrang'cod y brif driinas, aeth (Awst 15) gydâ pbob rhodres Matlrid ; a chiliodd ,'y breniuol a allai gweniaetb ddychymmyon.: iìeú\a alían o'r deyrnas, , { v a'r dydd canl.yHol galwyd y senedd Ynghylcb y pryd byn dyryswyd ynghyd, lie yr ariroddodd efe hanes ei amcanion i raddau mawrion, o'i fuddugoliaethau, à'i rirefniadau gan y newydriion oedd ar dreigl newyddion, &c. Darllenodd ar- éith.iwr y Ilywodraeth banes ò an- sawdd !hvyr(!diannus y wladwriaeth, a'r tangnefeddd a fuasai ymbüth tod Ymerawdwr Awstria thacheíB am ymryson y maes ag ef; gan gymmeryd y oyfle presennol tel adeg fanteisiol i'r perwvl, oblegid ei ddeiiiaid tra huasai.yn absennol. fod rbanfawrofyddinoeddFfraingc Önd er mor ddymunol yr oed,d yn 'Spaen : felly cyhoeddwyd -y pethau yn ymddangos, nid oedd rhyfel y ^ed dyrid o Ebrill 1S0Q. trachwani ëi galon ef eito ddim Hyn a wnaeth i Bonaparte fod wedi ei ddiwallu: eithr yn nesaf dan yr angìi<nrheidrwydd o adael amcanodd ddaiostwng 'Spaen a y rhyfel yii ISpaen i ofal ei Swydd- Phortugál; aç wedi anfon byridin- ogion: a chan na bu efe yno.yri oedtl Uîosog yno, aeth yntau t-uag bersonol onri ycbydig wythnosau yno ar eii hol, gan gycbwyn o Paris yn niwetlri y flwyddyn 1808, nid y 30in o Hydref 1808, ac ar y yw yn perthyn i'r gorchwyl syrid 3yrid o Daçhwedd, cyrhaeddodtí genym yma mewnllaw, roddihanes Ba}'onne, tref ar y cyffiniau rhwng y rhyfel caled-faith yn y wlad JPfrainc a 'Siwien : ac yno cyfarfu bono. Ond ruor gynted ag y gwy-