Skip to main content

©ODILIHFAIE) (DIMIIBWo Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y lirenm» RHIF. XXXIV. AWST 1821. LLYFR II. Hanbs Bvwyd Dr. Henry Owen. CÌANWYD y duwinydd dysg- edig yma, Dr. Henry Owen, yn 1716. Yr oedd ei dad yn wr o feddiannau belaeth, ac yn byw wrth droed mynydd Cader Idris, gerllaw Dolgeliau,-swydd Feirion. Cafodd ei ddwyn i fynu yn ysgol Rhuthun, swydd Dinbych. Yn J735, -aeth i goleg yr Iesu, Rhyd- ychain, lie cymmerodd ei raddau yn y celfyddydau; gwedi"hyny,tuedd- wyd ef i astudio seryddiaeth, roesuriaeth, &c. &c. yr hyn-a wnaeth gydag awydd mawr, y rhan fiaen- orol o ei amser yn y brodordŷ.— Ond gan ei fod yn bwriadu d'ìyn y gelfyddyd o feddyginiaeth, cym- merodd ei raddau o Wyryf Cyff- eriau,* 17 Hyddfref, 1746. Yn Mawrth29, 1753. gwnawd efyn Ddysgawdwr Cyffeiriaetb jf dilyn- odd byny am dair blynedd, pan y newidiodd ei feddwl at waith -y weinidogaetb ; ac wedi derbyn ei urddau, cafodd berigioriaetb yn swydd Gaerloyw.—Yr oedd yn gaplan i Sir Mattbew Feather- ítonebaugb, .yr bw-n a'i -anrheg- odd â phersoniaetb Terlrág yn Essex. Yn 176O, rkoddodd y lle hwnw i fynu, er mwyn cael byw- ioiiaeth St. 01ave, Caerludd.— Yn 1775 derbyniodd gan Dr. Bar- rington, canonwr cyfarosawl o St. Paul, bersoniaetb Edmouton.—Ar • Bachelor of Medieine,—f Doctor % Lingering—§ Literature,- ofMadicine. « bourhood. A a y 3dd o Fedi 1760 prîododd Miss Mary Butts, merch i Esgob Eh/. Cafodd brawf dwys o hir afiecb- yd a nychdod afiysj ; nes gorphen ei yrfa ar y J4o Hyddfref 179S. Gadawodd ar ei ol, un mab, y parchedig Henry Butts Owen, a phedair o ferched.---- 'Cyfryw -yw brâs-hanes gwr a baeddai goffadwriaeth helaethach : llanẁodd ei sefyllfa gyda manwl ddiwydrwydd -a barddwch dilyn- wiw yn ei holl ymarweddiad. Yr oedd yn ddwfn ei wybodaeth o leadwriaeth •<§ hawddgar o foddau, cariadus yn ei gyfystred,|| ac yn dduwiol iawn. Mewn dysgeid- iaeth ysgrythyrol, nid oedd ond ychydig o ei gyfoeswyr aethai tu hwnt iddo.— I'w .ysgrifell ef, yr ydym ddyl- edus am y llyfrau canlynol:— 'laf " Harmonia Trigonometrica? neu draethawd ar Drionglydd- iaeth.—2il. Ystyriaethau ar ddiben ac addasrwydd gwyrthiau yr ys- grytbyr.—3dd. Sylwadau ar y ped- war Efengylwyr, idd y diben o egluro trefn a dull eu cyfansodd- iad: ac hefyd, sicrâu yr amser y gwnawd hwynt yn byspys.—4dd. Hyfforddiadaui efrydwyr ieuaingç mewn duwiniaetb.—5ed. Chwiliad i gyfeithiad y seitheg: sef y nifer hyny o luddewon afu ar waitb yn -| NTeigh-