Skip to main content

Ofnuich JMtiw. Anrhyêìeddwch yBnenm* RHIF. XXXI. MAl 182L LLYFE IL Bywyd y PdrcheMg Muîthew Menrý. CrANWYD Mr Henry yn Rroad Oajs, Iscoed. swydd Gellt (tflhií- Shire) ar y 18 Q Hydref 1ÖÖ2 — Ail fab ydoedd i y Parch. Piiil-i|> Henry, a Catbrine ei wraig; dau neillduol, pran duwioldeb. liydd- ai Mr. Henry, ỳn ei fabandod yn wan ac afiach :. ac yn ddarosíyng- edig i lawer o glefydau; megis jr cryd,. &c- &c, Tra ynhlentyn, canfuwyd.ynddö du'idd cryf at ddysgejdiaetb ; j.uedr'- ai ddarllen penood yn y Bibl yo Jfcaeth ac eglnc pan oddeuẁi taiç hlwydd oed. Mewn. cofrestr o dmgareddau Duw tuag atto., yç hyn a ddyddir, 18 Hydref 1075, gwelir yn aralwg iddo Eodẅ beibto bethau, pleuitynaidd yn iare-iaáwo, Yn yr ysgrif bouo, nodir idUo- ga4 fi argyhoeddi o becbod oddeutu dêg oed.—Cyoiaifll o.edd ei, a,wydd i astudio a, darUen, fel y hyddaiei fam yn ainl yn gorfod ei yru at i byw ddifycweh aralli,, rlwg iddo. niweidioei iechyd,,yir byo oid oedd ejsoes ood gwaet., Üiwrtb yr htyfrydwcb a gymerai i, y&grifeou prag&tbao. dyn/*ared pregefehîwyj-^ a dyrllen yr ysgryth- yraui yugbÿd âg. yr ymgais oedd ytnd'Jo,, i g^i aìlaa e» hysiysr,, yr, «edd y pejthau ywa,, yn arwyddioo lkd anilwg fod ei ddawn yn go- g«;yddo at, wajth, ys weinidPgaeth.. Gan fod, etdad, yOj ysgo\aig tu a «r, ac yn çhwicoycb, i.dd çi fab ddiaoge Ẁft§ profcdiigaeẀa« sydd aefer«l o ddiliyo hyw.yd ColegaẃbJ:; peoder* fynodd ei addysgu gartref. J&ÿ felly tan ofal ei dad nes çyraedd ei ddeunaw oed. Gwedi hyny, ,yn l6§0, danfouwyd ef i- Gaerlwdd, i aithrofia y Parch. Mr. PooJittfe q Islington. Pa yspaid o; aaaspr yv arosodd tan gyfarwyddiadau y gwr bwnw nid jty hyspys; ond çyt» baeddodd fy,w- ra<ld an-n'ferol mewo gwybmlaetU: * ieidíoedd,, ysghÿd a yr eéfyéàmt dÿc.hs«ẁdd o*l?di- yno yooj at^ dsad» Yn nihen tjalif blyneddf gweíli b^o, gÿrwyd ei trwy gyfryngiad Rŵwland Hluot, Esíji i Ltwjdais tb-aehefa; iftstudio y gyfraiíib $ yn Gray's lotì. lìarnai rbat, y b,yd(i> ai byn» oebiaw enledigaetbau. yf amser30é o aclws; «refy^ùl,, yn< foddi ioíj; i Mÿ> Henryi «oddi beibiof bob Baeddniül ai» y weiiẃLogaetlv.—O,o4 gan fod y ddu wiol anian yn blau- edig yn ei galon yn ei ddyddíau bofeoJ^ a cfoan íod yr Arglwydd wedi sicsbau ei fecidwí ar betbao ui •welin^ nid ymatJai rbag gwneurb«r, dowiuldeb ytfc b*if ddüteu idd<).— Asiosodd yt*®i yughylcb datìfisan-. ddeg: ac wrtb y«wdael a efc gyd>» efrydwsyr 0eÜQto studmtej preg- etbwwtó iddynt oiwrtb 2 Tbea ii 1. Y«i yr haf l ööÖ> ett}: * symwir odd idrfi y wlad, i Iscoed,: ac«r b«d ruewu p*ir,gl am ei fywy4 ac yo agored' i garcbarao. deqbi*uŵtld< bj«gethus yn y gyumiydu<:aet.b., gjtda Ujwyddiftot'ŵaw^aid^byoiiíâ