Skip to main content

©(DILHlErjàíí) ©YÜIBWo Ofnweh Dduw. Anrhydeddwch y Brenin, RHIF. XXVIII. CHWEFROR 1821. LLYFR II. TRAETHAWD AR GAL. iv. 4, 5. Ond pan ddaeth cyflaiunder yr atnser, y danfonodd Duw ei Fab wedi ei wneuthur o wraig, wedi ei wneuthur dan y ddeddf; fel y prynai y rhai oedd dan y ddeddf,fel y derbyniem y mabwysiad." I. Crybwyllir yma ara ys- paid y bu Duw yn gweithio yn- ddo—" yngbyflawnder yr amser.'' II. y weithred a brîodolir i Dduẃ—" danfou." III. Y Person a ddanfonodd el'e—" ei-Fab." buasai eisiau grás mabwysiadol i'n gosod mewn rhyddid meibion, oni buasai ein bod yn gaeth tan y ddeddf. 3. Ni aìiasid cael gwa- redigaeth a rbyddhâd o garchar a cbaethiwed y ddeddf, oni buasai pryniad.4. Ni allasid prynu, oni bu- IV. Crybwyllir* yma aui ddau asaiiFabDuwgymmery'deiwneuth- radd o ufudd-dod darostyngol y ur dan yddeddf yr oeddym ni dani. Mab J. Cymmeryd ei wneuthur o 5. Ni buasai ynalluadwy gwneuth- wraig. '2. Cymmeryd ei wneutbur dan y ddeddf. V. Crybwyllir am rìdyben Duw yn danfon ei Fab, a dyben y Mab yn cymmeryd ei wneuthur o wraig, a tban y ddeddf, sef, " prynu." VI. y sefylifa yr oedd gwrtb- ddrychau y prynedigaeth ynddi— tan y ddeddf." ur Mab Duw o wraig, na than y ddeddf, oni buasai iddo ddaros- twng ei hun. 6. Ni ddaethaì Mab Duw i'r darostyngiad bwn, oni buasai iddo gael ei ddanfon gaa ei Dad- 7- Ni buasai yTad y n ei ddan- fon, oni buasai fod cyfammod wedi eiiuniaethu, a dybeniongogoneddus i gael eucyflawni: ac ni buasaî cyf- VIl.Rhagorfraintgwrthddrycb.au ammod heb gynghor, nachyngbor y prynedigaeth—" cael eu gwnëyd heb fwriad, na bwriad, heb ew- vn feibion i Dduw, neu dderbyn y niabwysiad : ac y mae byn yn dwyn ar ddeall i ni mai dyeithr- iaid, estroniaid, a gelynion oedd- ynt mewn meddwí trwy weith- redoedd drwg. 1. Gwelwn na allasid çwnëyd gelynion yu gyfeillion, gwnëyd estroniaidyn bertbynasau.na gwnë- yd dyeithriaid yn Ijeibion, oni yllys, &c. Ac ni buasai nac ewyîlys, na bwriad na chyng- hor, na chyfammod, gydâ golwg ar gyflawni yr hyn sydd dan ein sylw, oni buasai fod cydundeb boddlonawl rbwng y tri Phersûn gogoneddus yn yr un dwyfol han- fod : ac ni buasai cydundeb rhwug y Personau dwyfol am y fath beth a hyn, oni buasai îoá môr an- fcuasai gr&s tnabwysiadol; a phan feirlrol o gariad, grâs, a tbru- y byddo Duw am osod un ymhlith garedd, yn y lebofah goruchaf, *i btant, ni raid iddo ond aufon megys yu gorJenwi tu ag at rai a Ygpryd y Mab i galon gelyn, a'r haeddasant fod yn dragywyddol gorchwyl a gyflawnir, ler. iii. 19. dan felldith y ddeddf, wedi ei thros- Rhuf. viii. 15. Gal. iv. 6. 2. Ni eddu. Ac nid oedd modd i gariad,