Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenin, RHIF. XXVII. IONAWR 1821. LLYFR II, Bwriad y duwìol, a'r dysgedig, a'r gwir Barchedig Dad yn Nuwf ÎV. Beveridge, D. D. diweddar Esgob Llanelwy, YNGHŸLCH F'RlODI. ER nad yw yn anghenrheidiot i un a ysgerir oddiwrthyf byth yn ol mî fwriadu pri'odi, etto os bydd i hyn, ac a gondemnir i'w phoen- mi brîodi, ni fyddai ddîm yn an- ydiomewnllosgfëyddtragywyddot } addas i mi ddilyn y rbêolau dyîedus Na wneir ; os dygwydda i mi hyn: yn gyntaf, yo newisiad gwraig, byth fyned i'r sefylìfa bòno, yr wyf ac yn ail, yn y serch a ddylai fod yu ymbil ar Dduw am fy ngbyf- ynoftu ag attì hi. arwyddo i ddewis y gyfryw wrâig Mewn perthynas i'r cyntaf, mi yn unig, i ©rwedd yn fy mynwes a ymegníaf yn wastadol i dtlewis y yma, ag a dderbynier yn ol hyn i cyfryw wraig yn ddyweddi i rai; ag orphwys ytf mynwes Abrahanr a fyddo yn gyntaf wedi dewis Crist tros byth bythoedd ; y cyfryw ua yn ddyweddi iddi ei hun ; fel na ag a fyddo byw, a weddi'o, ac a wneler neb yn un cnawd â mi, ond ymddyddHno â mi ar y ddaear, fel a fyddo yu gyntaf wedi ei gwnëyd y delom i hawl o gael canu a or* yn un yspryd â Christfy Ngwared- foleddu, a bod yn wynfydedig gyd wr. Canys yr wyf yn edrych ar à'n gilydd byth bythoedd yn y nef. ddelw Crist fel yr arwydd goreu o Fel y byddo hyn, gan hyny, yo brydferthwch a allaf weled yn- rhan ac yn ddedwyddwch i mi, yr ddi; a grâs Duw fel y gwaddol wyf yn bwriadu yn ddíysgog na goreu a allaf gael gydâ hi. Y b'o i mi byth ymosod ar y fath rhagoriaethau byn, er nad ydynt antur, cyn ì'.nri yn gyntaf fod yn yn weledig i'n liygaid corpborol, daer Wrth orsedd grâs, ac ynibil ar etto y maent yn íoddbâol i galon fy Nhad nefol am iddo fy anihyd- ysprydol; ac yn gyfryw na all pob eddu â cbyrndeithas un o'i anwyl fwr doeth a da íai ua'n gorhoíö blant/ ac mi a fyddaf wedi hyny wynt. O'm rban fy hun, yr wyf mor oralus a gochelgar ag y gall- yii tybied eu bod yn gyfryw gym- wyf, na byddo i mi byth osod fy hwysderau anghenrbeidiol, fel y sercb ar un ferch i fod i mi yn roue fy ngbaion yn dychlamu rhag wraig, hyd oni byddwyf yn bolloi y meddwi y bydd i mî byth gael godio fod genyf seiliau i'w cbaru gwraig hebd lynt. Pa betb> A hi megys-gn-ir gristianes. bn ><iaf fí un ag y sydd eisoes yn Os bydd r mi fel hyn fod mor brîod â'i phechodau ? neu gael ddedwydd, a chyíarfod â gwraig meddiant yn unig o'i chorph hi, a'r doniau a r gwaddol bya ganddi, tra y mae y diafol yn y meddiant fe fydd yn aomhosibl i mi beidio •'i heaaid ì A gyssylltir â mi yma, a bod o gaíon ac yn ddiffuant y»