Skip to main content

Ofnwfih Dduw. Anrhydeddwch y Brenin» RHIF. LXXIV. RHAGFYR 1824. LLYFR III. COFIANT AM Y DIWEDDAR MR. JENKIN MORGANS. Y GWR bwn a anwyd yn y flwyddyn 1742, roewn lle a elwir Pen-y-ganeg-fawr, yn mhlwyf Llamlar, yn sîr Aberteifi. Pan oedd yn 19 oed, cafodd y fraint o wneuîbor proffes gyboeddus o'r Arglwydd Iesu, ac o roddi ei hun i fynu i fod yn aelod o'r ealwys yn mysg y Metbodistiaid Calfin- aidd yn Lledrod, yn sîr Aberteih. A chan ei fod o ran ei ddeall yn oleu, ei brofiad yn ysprydol, a'i rodiad yn hardd a manwl, decb- reuodd gynghori a llefaru ycbydig yn gyhoeddus ymhen rbwng dwy a thair blynedd wedi iddoddech- reu proffesu.— Bn farw yn 82 oedj wrth yr byn y gwelir ei fod tua 63 blyneríd yn proffesu, ac oddi- amgylch 60 mlyuedd yn ilefaru.— Y mae amryw bethau tra theilwng i eu badrodd am y gwr uchod, y rhai oeddynt addurniadau arno ef, a siamplau i ereili etto ar ei ol : eithrni cbawn yn breseuuol gotîâu ond yr ychydig bethau canlynol :— 1. Yr oedd o ran ei farn yn un inwn-gred, ac iach yn y ffyäd.— Byddai bob amser yn otalus i gloddio tan sail pob byder o eiddo 'r dyn ynddo ei hun am fywyd a chymmeradwyaeth gyda Duw.— Ac o'r Tu arall bob amser yn gofalu am rwymo pawb o'r rbai y dygodd grâs Duw iachawdwriaeth iddynt, i wadu annuwioldeb o cbwantau bydol, a byw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn dduwiol yn y byd sydd yr awr hon. Ar un llaw, yr oedd yn barhàus yn dysgu gyda Pbaul mai trwy ffydd y cyfiawnbeir dyn heb weithredoedd y ddeddf j ac ar y llaw arall yn tystiol;ietbu yn y inodd cadarnaf gvdag Iago, am ffydd heb weithredoedd marw yw. 2. Yr oedd yn dra hardd a tnatiwl yn eifwhedd.—Yr oedd y tair llinell ardderchog hyny, sef sobrwydd, cyfiawnder, a duwiol- deb, yn cyd redeg trwy ei holl fywyd,; ac yn cyfrodeddu mewn cysonedd gweribfawr yn ei bolí vmddygiadau. Gwr gofalus a chydwybodol ydoedd am ddyled- swyddau y llech gyntaf a'r ail o ddeddf Duw : le1, yr ydoedd deddf ei Dduw yn ei galon, a'i gamrao ni lithrent. Gwnaeth y gyfraitb ei unig reol, a gogoniant yr A&- glwydd ei unig ddyhen yn ei hojî weitbrediadag : yr ydoedd yn ofni Duw, ac yn cilio oddiwrth bob drygioni. Ni rodiai yn ngbynghor yr annuwiolion, ni safai yn ftordd pechaduriaid, ac nid eisteddai yn eisteddfa y gwatwarwyr. Vr oedd yu wneutburwr cyfiawnder, ac yn dywedyd y gwir l>ob amser: un o'r meibion na ddywedai gelwydd oedd efe. Ni absenai â'i dafod, ac nì wnai ddrwg i'w gymmydog. Un o rai rhagorol y ddaear oedd efe : yr oedd ftordd y celwydd wedi ei chymmeryd oddiwrthp j ac yntau trwy râsDuw wedi dewis ffordd gwirionedd . Llusern oedrf y gair i'w draed, a llewyrcb i'w Iwybrau. 3. Yr oedd wedi dal gafael mewn galwedigaetb fydol oneti 3x