Skip to main content

Ofnwcti Dduw. Anrhydeddwch y Brenin. RHIF. LXXIII. TACHWEúD 1824. LLYFRIII, HANES BYWYD, &c. MARGARET WILLIAMS. Ychydig Hanes am fywyd a marw- olaelh Margaret Williams, gwraig Mr. John Williams o blwyf Dolyddelen, Swydd Gaer- narfon, yr hon a ymadawodd a'r byd hwn, 24. o GoTphenaf 1824 yn wyth a thrugain oed. J^Jargairet Williams a anwyd yn Mherth-ëos, yn y plwyf ucbod, sef Dolyddelen, yn y flwyddyn 1756. Hi a dreuliodd foreu ei dyddiau mewn tywyllwcb, anwy- bodaeth, ac anystyriaeth, fel ereill o'i chymydogion ; canys nid oedd goleuni yr efengyl yn llewyrchu yn yr ardal y j>ryd hy»y« Yn y flwyddyn 1781 fe ddechreuodd y Trefnyddioo Calfinaidd bregethu yno ; ac yn y flwyddyn 1782 hi a gafodd ei bargyhoeddi o'i thruenus gyflwr trwy bechod, yn ddwys iawn ; a dygwyd hi i dy yr ym- geledd, sef i Dy Dduw, a than iau lesu Grist. Priodwyd hi gyda John Williams yn y flwyddyn J786. Bu iddyut wyth o blant, a magwyd bwynt oll yn yr eglwys. Cafodd MargaretWilliamsei cbyn- nal gyda 'r acbos mwyaf, sef achos Duw, byd y diwedd, a hyny gyda Hawer o ddiwydrwydd a ffydd- Jondeb. - Yr ydoedd yn hynod o deim- ladol a thrugarog wrth y tlodion bob amser. Dywedodd gwrgeirwir wrthjf, ei fod ef yn cofio pan oedd drudaniaeth a phrinder mawryn y ■wlad, oddeutu pedair blynedd ar hugain yn ol, fod ei wraig ef wedi am ychydig o flawd i werth; go- fynodd hitliau iddi a oedd ganddi beth bwyd ya eitby: yr oedd ei wraig yn methu ymostwng i gyf- addef ei thlodi. Ambeuodd M. W. ei bod yn isel iawn arni, a'i phlant mewn eisiau, a bi anfonodd ei morwyn yn ddioed âg ychydig fara a blawd i'w tby, gan orchymyn iddi edrych ei Cbwp-bwrdd, a oedd bwyd ynddo, yr hwn erbyn edrych ydoedd wag ! Mewn canlyniad i hyn, parodd i'r wraig ddyfod yno dracbefn, ac na byddai iddi ddy- oddef eisiau tra y byddai ganddi hi betb. Os rhaid myned i'r dim, ebe hi, yr wyffi am ddyfod i'r dim gyda chwi. Gellir dywedyd mai " Bendith yrhwn oedd ar ddarfod am dano a ddeuai arni.'* '* Rhyw un a wasgar ei dds, ac efe a cbwanegir iddo." Mawr oedd ei gofal hi am ei pblant ymhob ystyr, ac yr oedd acbos eu beneidiau yn wasgedig ar eu meddyliau. Bu yn dra diwyd a ffyddlon yn eu cyngbori, ac yn gweddio drostynt hyd ei dyddiaiji olaf. Yr ydoedd yn rhagorol yn ei ffyddlondeb a'i gofal am achos yr Arglwydd, fel y gellir ei cbyfenwì yn faromaeth ymgeleddgar i wei- nidogion yr efengyl a fyddai yn mynych lettya dan ei cbronglwyd. Yr oedd yn elynes calon i bechod ymhawb; ac un o'i gofidiau penaf a fyddai clywed am gwympiadau 'r saint. Bu hi a Jobu Williams fyw yued 'at M- Williams a gofyn'gyda eu gîlydd 38 o flynyddoedd. 3 s