Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenirt* RHIF. LXXII. HYDREF 1824. LLYFRIII. ADFERIAD Y GREADIGAETH. Oddiwbth Rhüf. vni. 19,—25, Canys awyddfryd y cueadür sysd th m|* GWYL AM DDATGÜDDIAD MEIBION DlJW, &C. Ychydig ystyriaethau eglurhaol ar yr adnodau uchod. " Canys awyddfryd y creadur," &c. Yn wir mae 'r holl greadig- aeth weledig fel yn dysgwyl à'r dysgwyliad mwyaf difrifol am yr amser arbenig a'r pryd nodedig ag y bydd " meibion Duw" yn caeí eu " datguddio'' yn y gogoniant sydd ddarparedig iddynt. " Yn disgwyl," Mae 'r gair hwn yn ar- wyddo "Un yn dyfal ddysgwyl, yn lledu ei lygaid, ac yn estyn ei wddf, yn mawr hiraethu am ddy- fodiad rhyw gyfaill anwyl afyddai yn oedì ei ddyfodiad." Mae y greadigaeth ei hun " wedi ei dar- ostwng i oferedd" trwy gwymp dyn, " nid o'i bodd,'' ond trwy fath o gymbelliad gorthrymus, trwy gyfiawn gondemniad oher- wydd camwedd Adda a throseddau ei hiliogaeth. Oherwydd y cwymp hwn, a'r annhrefn ofnadwy a gan- lvnodd, fe ddarostyngodd yr Ar- ryd hwyirt iwrth y dyben y darparwyd hwynt iddo. Mae y creaduriaid difywyd wedi eu hail-gymeryd i wasanaeth dyn gwrthiyfelgar. Mae goleuadau mawrion y nefoedd yn ei oleuo i weithredudrygioni. Maeffrwytbau y ddaear yn cael eu habertbu i'w chwaníau Uygredig a'i ormodedd pecbadurus, i'w drachwantau aflan a'i falchder melldigedig. Mae ymysgaroedd y ddaear yn cael eu fsí hagor a'u rhwygo i ymofyn pres, | Y 3p haiárn, a phlwm i Wneud arfau aö offerynau angeuol, gynau,a drylliaü mawfion, i gynnal rhyfelaedd, i ladd, dyfetha a distrywio dynolryw, ac i'w cynnortbwyo i ymddíal y naill ar y llall. Mae y creaduriaiá direswm trwy yr holi oesoedd, yn ddarostyngedig ì boen a marwol» aetb : ac y mae bywyd dyn pech- adurus yn cael ei gynnal a'u bywyd- au bwy. Ac yn Hebody dyn yn feistr tyner ac addfwyn tu ag at y creaduriaid diniweid sydd yn ei wasanaetbu, y mae wedi myned yn gigydd creulon, gorthrymus, ac annheimladwy. Ond uwchlaw 'r cwbl, dywedir fod " y creadur wedi ei ddarostwng i oýeredd."— Mae y rhan fwyaf o'r greadig- aeth wedi cael ei cham-ddefnyddio i eulunaddoliaeth pechadurus a chywilyddus. Rhuf. i. 21,—23. Mae goleuadau y nefoedd, sef yr haul, y Iloer, a'r ser yn cael eu haddoli gan fitoedd a miloedd o ddynolryw. Ie, y ddaear, afonydd, coed, a mynyddoedd, ynghyd a'r creaduriaiddireswm, a addolir hefyd gan filoedd. Ac y mae y defnydd- iau plwm, haiarn, a choed, a cherig yn cael eu llunio yn amryw f&th o ddelwau ; îe, yr aur, a'r arian yn cael eu defnyddio i wneud duwiau i'w haddolij a phethau goreu y greadigaeth yn cael eu haberthu i'r eulynod mudion hyn. Fel hyn y mae pob peth wedi myued allan o'i le ymhell iawn, sef oddiwrth y sefyllfa, a'r dyben y crewyd hwynt. Yn lle bod pob-petu fel ag y creodi