Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y lìrenin. RHIF.LXXI.MEDI 1824. LLYFR IIL Hanes btwîd a marwolaeth Simeon Wilhblm. glMEON WILHELM ydoedd briodor o Susw, gwlad yn ngorlle- ■win Affrica. Ganwyd ef yngbylcb yflwyddyn 1800, a'r genedl aelwir Susŵs, yn agos i'r afon Rio Pon- gas, yr hon sydd yn rhedeg trwy barth gorllewinol o Afliica. Yn y flwyddyn I8O9, dygwyd ef i ys- gol a agorasid gan Génadon perth- ynol i'r Eglwys sefydledig, yn Bashia, nid ymhell oddiwrth ei le genedigol. Ar ei ddyfodiad cynt- ef ì'r ysgol, galwyd ef Siminy ; ond ychydig amser wedi byny, cafodd ei fedyddio, a galwyd ef Simeon Wilhelm, yn ol enw y Cenadwr Wi'helm. Yr oedd Si- meon bob amser yn awyddus i ddysgeidiaeth, ac yn UD mwyoaidd a 6erchiadol o dymher. Mae Mr. Wilbebn yn rhoddi y darluniad canlynol o hono :—" Y bachgen hwn sydd yn un tra syml, gwyl- aidd, a gonest, ac o galon dyner- ach na neb un yn ein sefydliad. Mae ei olygon yn hawddgar ; pan fyddaf yn ei geryddn, bydd ei gaion ymron ymdóri wrtb fyned o'm gwyddfod ; a phan y'm gwel drachefn, bydd ei ddagraa yn bwrlymu i lawr ei ruddiau, gan ddeisyf na byddo i mi ddai digllon- edd tuag ato mwy,"—Yn Ebrill 1815 efeaaníonodd Iytbyr at Ys- grifenydd y Gyrodeithag, yn yr bwn y mae dywedyd, " Yr ydym ni yn ddiolchgar iawn i ehwi am yru Ceaadon i Aflrica i ddy6gu ]>lant tiodion yn flbrdd Duw, a ion. í'an y tyfooi ioedran gwyfj cbwennychem fod yn Genadon i bobl Susw, i'w dysgu i adnabod Iesu Grist/' Yn y Ôwyddyn 18l6, aeth Is* ysgrifeeydd y Gymdeithas i Afírica i yrtiẅeled a'r sefydliadau, ac efe a arosodd ychydig wythnosaa yn íìasbia, ac efe a holoeíd y plant yno yB oeillduol o fanwl. Y rhai bynaf o'r becbgyn, ac ychydig ©** genetbod, a egwyddorwyd mewn trefn i'w derbyn i swper yr Ar- glwydd: ac yr oedd Simeon yn un o'r rhai hyn. Pan ofynwyd iddo, a oedd efe yn tybied ci fod yn bechadur, efe a attebodd, •" Y-á- wyí, ac yo tín mawr hefyd, ara na wuítcthym yr hyn sydd uniawn." " Pa beth gaa hyny sydd arnöch ei eisiau ?" " O, eisiau calon «ewytW sydd arnaf fi." P*le jr ydyeb yn meddwl y byddai eíco rhan, ped faech yn marw beno ?" Attehodd mai yn mhoenaB troentis .trffern, heb un gobaith 0 wared- igaetb, oblegid darfod ì mi bechu yo erbyn yrArglwydd. Dywed- ©dd yn mhéllach, os hyddŵî iddo ef alw yn ddioedi, yn ddifrifol ac yn sobr, ar lesu Grist, i'w achub, y gwnai Duw wrando ei weddi y<i dd'iau. "Ped fawa yn marwbeno" eb efe, mae lesu Grist yncaru ptant éaon yr un msdd a rhai gwyn'iM} ac fe fu farw ar y groes i'r dyben hyny; ac y mae yn byw y*i y nef i eiriol drostynt." Y cariad yrna v0 eiddo íesu Grist a gyffyrádedd* thrwy hyny ddyfotl yn Giistiooog- i<ẁaioB54weoo,acDÌdaliai ymattal 3m