Skip to main content

(DÌLIWAIB qyXWWDo Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenm* RHIF. LXX. AWST 1824. LLYFR III. SYLWEDD PREGETH,* 'AREsATtŸ. 1,"0hheuwch i'rdyfr-| maes a phob b'wystnl y coed" i ' """" ""--"*' — *— - ddyfod i ddifa. Yna y dywed y propbwyd wed'yn " DeiIIion yw ei wyliedyddion, ni wyddant hwy o ddim, cwn mudion ydynt bwy oil, heb fedru cyfarth; vn cysgií, yn gorwedd, ac yn caru' hepian." Dylai ci y bugail gyfarth, ond nid bralhu na rfawygo—cyfarth i gadw y defaid ynghyd, a chyfarth i ddycbrynu y bleiddiaid. Ond dy- wedir am y rhai'n mai «cẃn gwancus oeddynt, heb gydnabod eu digou. Bugeiliaid heb ddeall oeddynt; gweision cyflog, ac nid bugeiliaid Wedi hyny y mae yr Arglwydd yn addaw y rhoddai i dy Israel fugeiliaid wrth fodd ei gaion i'w porthi â gwybodaeth, ac â deall. ' Ond i ddychwelyd át y testun • \ mae yr Arglwydd yn cyfarwyddo y Prophwyd pa fodd i gyflawni swydd cyhoeddwrj pen. Jviii. . "Lleía a;th gêg, „ac arbed; dyrch- afa dy lais fel udgorn," &c. Dylai pregethwr arferyd ei alluoedd tu- fewnol, a pheidio arbed ei lais Gwyliedydd a chyhoeddydd oedd v prophwyd Ezeciel, am byny í mae yr Arglwydd yn dywedyd g wydd JMuw, Taro â'th Jaw, a chur â th droed, a dywed (nid dar- Uen) Ob, rhag holl ffîeidd-dm drygioni ty Israel," &c. Y genadwri sydd gan y propa- wyd yn y testun i'w tbraddodi vw "Oh-" megys fel yr arferaL- hoeddwyr (cryers) ddywedyd, *<ÿ OEDD, BOB UN Y MAE SYCHED ARNO, IE TR HWN NID OES ARIAN GANDDO ; I>EÜWCH, PRYNWCH, A BWYTEWCH; IE DEUWCH, FRYNWCH WIN A LI.AETH, HEB ARIAN, AC HEB WERTH." J^jAE y proplìwyd yn yr adnod hon yn dyfbd allan megysCyhoedd- wr cyffr'edinol, i alw, i wahodd, ac i bysbrsu i drueiniaid ar ddar- fod am danynt pa le i gael Ilun- iaeth ac ymgeledd, i gael diwaîlu eu hangenrheidiau ac adfywiad o'u hiselderau. Mae yr Arglwydd yn fynych yn cyffelybu ei weiniodogion i ddynion o wahanol alwedigaethau, megys, gwylwyr, bugeiliaid, cy- hoeddwyr, &c. Yrydym yn darllen yn ý 6ed hennod o'r llyí'r He y mae 'r testun, fod yr Argîwydcl yn ymofyn am un i fyned ar neges drosto ef, ac i'r prophwyd pan glywodd y Ilef yn dywedyil "Pwy a anfonaf? a phwy a â drosom ni ?" atteb, " Wele fi, anfon fi/' Yr oedd negeswyr ffyridlon yn anhawdd i'w cael; nid aent, ac nid ufuddhaent. Am hyny mae yr Arglwydd yn y bennod ar ol y testun yn galw "'pob bwystfil y * Traddodwyd y bregeth uchod gan Mr. Thos. Edwards yn y Capel Nofiadol yn mhorthladd Lerpwl, ar Sul, y 50in o Fai diweddaf. Mae yn gof gan ein dar- Ilenwyr am yr hanes o roesom am y lle uchod a ddarparwyd i'r morwyr addoli; a j da genym gael cyfle fel byn i hysbysu fod yr achos yn cael ei ddwyn ymlaen yno,— •Cnr. 3-i.