Skip to main content

' ^' . :. ■•'" NBÜ, ' ' RHÍF.my'tóà'GFYR 1823. PRlS'4ic. .ÇŸMmYÝSÍAD., ... ■ Ttf DAI,. Jrfanes Mr. Wnù Jónes ó Foif 265 ì Parhfd Sylwadau arFf>dd .067 Cymdeithasiad Macbynìleth . 268 Gofynipn, &c . . . . . 271 Attebion, &c. . ... .272 JLlythyrau, ÿc. Annerchîad y G. Gwyilt .'.'.■. 27S Arddygraffyr Ysgrytbyr . . 279 , Cymdêithasiad îredegar ?. . 280 Pfraeth-eiriau ... , ' *. ib.' BaRBDONIAET-B . ... .281 T9 »aì. Haneẃieth Cartre/al a Thratnor. Caeth.Faaiaeh . . . ., . 282v Dyehweliad y Cadben Parry ". 284 Hysbysiadau Cenádol . .-.,:. 1 286. Ysgol Suì yu Déptfórd . ì. 287 Caétiiion Demarara . . . . ib. Marwolaetb y Bgrwn Ríehards ib< Y Dymhes'tl ddiweddar ■ . ; 288 Ffraingc a Spaen . . . . ih. . •afiB.i»—*WBBB» - AT EIN• GÛBEBẄY R,'.' Yfi, éin' eyfarchiad misoi y tro yma yr ydym i grybwyii--- Ddárfód derbyn Gohebiaefhsu Selyf— Is Idris— Dewi ab Ioan—- I—I— CàerJurid —Pfcilo-adelphos— E. O. ae I I---Yr ydym yts dtiîoìebgar am lüffion o Yfÿr ac yn gelrÿdd ytt 'oì trefn' Alsawdd {Algebra).— Gan fod cà/aiatad. i i áolíyru corTadwriaeth W. W. ó'r Nant, cyìroedáir ef yn y nesaf—<îwei Phîladeiphos Àberteiu fod Gofyniäd.GIsti Ogwen wedi èi atteb eisoes.———• 1 Derbyniwyd hefyd brydyddiaeth C. G, Myfyr ae R. W. nid yw gwaith yr * un o'r ddau jm rheoIàiad,-~Mae y cbwedl am farw wrth briodi yn y Gwỳl- '. i<*dydd am Awst diweddaf.—Ped hysbysài- y " Baebgen b bil Gomer" vn ' ỳngyfrinachol, ei eirw prîodol a'iBreswylfod, ninnauîyrun modd a hýsbysem 1 îddo ein laarn am ei gyfansoddiad. Geiíl änfon ei lytbyrnesaf heb dàiu ei gludiad, am fpd 4c. beilach o'i arian ef yn ein ìiaw. '••;. > , ..-,. ' ç5» Dymunodd y . Parch. Oẃen Johes o'r Gelli, yn swydd Drefal&wyH - arfiomj. bysbysu gyda diolcbgarwcli i'r neb y perthyno, ddarfod iddo ef dderbynJ i Purri Punt mewn Uythyr pddiwrth Gyfaili a efiw ei hun " Öbed-Edom," tuag at gýiinorthwyo CymdeitbaS Goror.Clawdd Offa. Y-;*: , ' Cyhocddir tuachanolymishwn. [ GRÀMADEG O'R IAITH GYMRÁEG; / : Wedi ei fliefnu ya fyr ac eglur, â'i gyfá.nsoddi raewn iattlr rwydd, er addysg i ìjoliî: ieûainge ac ereill. - • . ' . ,'.,'...■.■•:.;,. ; GAN J PARRY. '; , '. Wrtb ystyjried fòd ý Gramádegati Cymreig cywrein-ddysg sydd genym eisòẁ y.n' af grâffedig, naiii ài yn rliy' ddyfnion o ran duîl eu cýfansaddiad. neu 'ytì Vr4iy úchel o rari.eu pris i ysgóí'blantieuaìtií;c neu newyddian mewn Cymreíg- ddysg; fliarnwyd y; gallai crynoad o egwyddorion elfçnoi ein Hiaífh, ár ddull y GramMlegau a'arferir yn ysgolion y Saeson fod yn anrheg ddymtrnoi i'ri Cyd-genedÌ yiry dydmau hyo,---Fi bris fydd o naw çëinipg i Swllt, ,'*•' .' ,-DEC:KJSitté&*..-i d2iî. : ;• ' .;.'..'.' '. ■■ '".•' Caerliëou^ Argraffwyd gaü Jx>hi FìetciieT.