Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenin, RHIF. LXI. TACHWEDD 1823. LLYFR IIL Byr-hanes o fywyd a marwolaeth George Foülres o'b, Wyddgrug, yn swydd y Fflint. £JANWYD George Foulkes ar y 'iyin oFedi 1743. Galwedigaeth ei dad ydoedd saer eoed. Nid oedd ei rieni yn aelodau proffesedig o un rhyw gymdeithas-grefyddol; ond deuent i wrando pregethiad yr efengyl ar amserau,—Amser isel iawn ar grefydri ydoedd y pryd hwnw, ac ychydig iawn o deifhw.yr y ffordd gul oedd i'w cael yn yr ardal hon yn y dyddiau hyny. Nid oedd gan y Trefnyddion Calfinaiud ond rhyw ystafell fechan iawn yn y Pentre', gerllaw y Wyddgrug, i gynnal moddion grâs ynddi. Nifer yr Aelodau perthynol i'r gynnull- eidfa a ymgyfarfyddai yno yd- oedd tua 14, â pha rai yr ymunodd George Foulkes pan oedd efe yn nghyìch 19 oed. Pan ydoedd tua 24 oed, efe a briododd Catherine Price, o'r hon y b'u iddo wyth o bìant; chwech o ba rai sydd wedi meirw: ac ar y 5ed o Fehefín 1798, bu farweu mam. Wedi hyû bu Geo. Foulkes ffw hum mlynedd yn weridw: ac ar yr löego Awst, 1803, prîododd ail wraig, sef Eleanor Humphreys. O bon hefyd y ganwyd idde saith o hlant; pedwar o ba rai sydd wedi meirw, Ymhen rbyw yspaid o amser, cafodd ei ridewis yn Flaenor ar yr eglwys yn y Wyddgrugj a gelíir dyweyd am dano megys am Moses gynt, sef ei fod yn " ffyddlon yn ei holl dy megys gwas." Ei gyd- flaenor y pryd hwnw ydoedd Ro- bjert Howel. Ge Wedi byn, cafodd Geo. Foulkes annogaeth i oyngbori ychydig ar ei gyri-becbaduriaid; ac er nad oedd ei ddoniau at y gorcbwyl hwn o lefaru driim mor helaeth a llawer o'i frodyr, etto yr oédd y rbinweddau o ffyddlondeb a gostyngeiddrwydd, y rhai oeddynt mor amlwg ynddo, yn cyflawtíi diffygion ereìll, ac yn peri i'r hyn a lefarai gael et dderbyn gyda pharch. Yr oedd ei ostyngeidd- rwydd gyda 'r gwaith hwn mor nodedig, fel na byddai braidd un amser yn dringo i'r areithfa. Eithr ar y llawr efe a gynghorai ac a rybyddiai ei wrandawyr i ffoi rhag y llid a fydd. Ni byddai ychwaith yn cyfrif ei hun yn addas i fyned nemawr oddicartref i bregethu, nac i hregethu gartref, onri pan na fyddai yno un pregethwr arall j dyna yr unîg amse,r yr ymaflai efe yn y gorchwyl: eitbr pan y bydd- ai yno ry w lerarwr aralí, byddai yn wrandawr dyfal a diwyd îaẃn. Fel Bíaenor eglwysig liefyd, yr oedd ei ffyddloudeb a'i onestrwydd yn ganinoradwy neillduòl 5 fel na dderbyniai wyneb neb—cyfoethog na thlawd. Ni byddai ycbwaith am iacbâu briw merch ei bobl yn ysgafn. Byddai yn wastadol am godi y gweiniaid, a darostwng balchder ac uchel-drem dynion,—« Fel Cyfaill, nid oedd ei ragorach, ynei fyddlondeb,ei gyd-ymdeimlari, ei hawdrigarwch, a'i gywirdebj fel y gallai un ddadguddio iddo y cyfrinach a fynai heb acbos i ofaí