Skip to main content

NEU, CDplc&gtatam (Sŵpûoöaetö* RHIF. 58 AWST 182ÌTPRIS 4£c~ ■ a CYNNWYSIAD. TO DAL. Ycbydig o hanes Hugh Thotttaí 169 b Owen a Jane Da?ies . 170 Niweidiau Cenfigen Gofynion, &c. . > . Attebion, órc, Liythyrau,, <5fc. Oddiwrth Mr. E. Evans o Aff- rica . Anoerchiad y Cymro Gwyllt . Anghenrheidrwydd pregethu yn eglur 171 173 174 176 180 183 Tü DAL. Cymdeithasiaa y Bala, 1823 184 ------------Treffynon . .185 Cynghor Meddygol . . ib: Barddoniaeth . . .186 Hanesùteth Cartrefol a Thramor. Ysgolion Sul yn Mon . .187 Bibl-Gymdeithas Manchester 191 Cyfreitbiau newyddion . . ib. Rhybydd i Feddwon . .192 Ffraingc a Spaen , . . ib. Amryẃiaeth . . . ib. AT EIN GOHEBWYR. Annerchwn ein Gohebwyr ac ereill a'r ychydig sylwadau a hysbysioh "sy'n catsiyn:—Derbyniwyd y Fflattgell esmwyth.—Beirniadaeth ar sylwadau Ẁ. W___Atteb cywir C. G. Myfyr i Ofyniad Glan Ogwen yngbylch y ddau "ÿuidsitbiwr.--Nid ydym yn barriu Gofyniad T, I. Min Afon yn addas i'w yru ar g'oedd gwlad.—Cyhoeddir y Gofyniad am Ddigofaint Duw>-Hefyd yr eicìdo Darius.—A Gwilyn Glan Elidir.«-Hefyd Cyngborion Bleddygol rhag y Cryd, a'r Ysfa.—Derbyniwyd Attebiad T. ap I. Gwilyra i Ofyniad GJan Ögwen ynghylcb rhanau plant y gwr bonertóig.- Gwel E. D. Llangynudr fod l CÔr. xt.. 29, wedi sylwi arniyn Rhif. vii, t. d. 100. Daeth i glustiau y Cyhoeddwr fod rhyw ddynion yn ei ddifrio ef trwy ddy- wedyd ei fod mor bleidiol fel y nacaodd gyboeddi yn y Goleuad wrthwynebiad i Annerchion y Cymro Gwyllt; ond y gwir yw, na ddetbyniodd y Cyhoeddwr erioed ddim Gohebiaethau gwrthwynebol i'r C. Gwyllt, ond yr eiddo Iai, y rhai sydd oìl yn argraffedig. ç5* Bydded hysbys i'r sawl bynag a chwennychont gael y Geleuadau, yc unrhyw barth o Gymrü neu Laegr, y gallant eü cael gyda y /Uagazines Saesoneg bob dechre» mis, trwyyru ara danynt at " Messrs. Baldwin, Cra- <fock anìl Joi/,41. Paternoster fíuw, London ;" neu trwy gyfarwyddo e» Llsfr-werthwyr hwy eu himain >V ceisio oddiyn».-— Ma« byn yn deilwng neíilduol o aylw Dtrbynẃyr unigoì, a p/ieiíenig. ç5* Os bydd ar neb o Ddetbynwyr y Goleuad eisieu rhyw Rifynau i f gwbleiddtoeu llyfrau, gallant eu caelgany Cyhoeddwr.—Y Rhifynau canrynol ^* vdynt dra phrinion: taleffi am danynt i'r neb a anfonai rai í ni— 5, 6, 39 40. 41. 48. 51.-— Erfyniwn 'ar ein Dosbartbwyr syiwî yn ddioedi ar ein deisyfiad hwn, arofod gahvad mawr am y Rhifynau hyn, yn enwedig Rntf. 51. Awcust, 18*23. %m hm Cafifilíon, Ar^raffwyd §an JoUm Ftetcher.