Skip to main content

RHIF757. GORPÍib:ẅÄF ÌSâäTpRÍS 4|<j, CYNNWYSI\D. IV BAU Hanes Morgan Griflìth. . 145. Mynyddoedd Ararat . '-. 147 CryfcW Çôt' . .... - .148 Ghwedl Bersiaidd . . . ib. Cyflog Gweiihwyry Winllan . ib. v Yr Hm-ddrych Ysprydol ., 149 Gofynion, &c. ... . ib. Attebion, &e. '■ . , ';< . ib. Llythyrau, #c. Amddiffymad R. W. D. . 155 Annercliiad y C. Gwyllt . 154 Ysgolio» Sul . ",..." .158 >Maitti Lefaru. &e. . .109 Baäbbohìaeih . . . 1,60 td rjAt. Ilanesiaeíh Cartrefoì a Thrámor. CvFAKrt>ByoD LnitJDAtN.•'■;• Bibì Gymdeithas (par îad) . *62 Cymdeithas Ysíjoüori . . tẁ. Y Gymdeitíias Wyddelig":■_., , Ì63 Cymdeitbas Genadol I.Iupdáin ,ib. Cymdeithas Rby-Wid Crefyddol 11>:» Cymdeithasiíd Ahertawy . 166 Rliybydd i Wrandawyr cyssjlyd 167 Gwerttifawrogrwyild eneidiau . ib. Efftithiau Ysoolion sul . ,-■ t*>. Senedd Ymerodról . . ib. Ffraingc a Spaen ', . . 16S Amrywiàeth :'.', '; . ib. 'ÂT EJN GÖHEBWỲR. Y Gohebiaethau a dderbyniwyd ddiweddaraf oeddynt yr eìddo Iagö ab Ieuân o Abertawy : — Carwr Diwygiad :—Trebor ab Ieuan : •-Ewyllysiwr da 'iGrefyddwyr:—Dieithr:—Glan Ögwen: -G. ab G. W . : — Cvmro Hèn- Hani — Helyd T. o N.frri: — R. ab G-:- H Didymus; "-Qwel H T. Atteb- iön i Ofyriion D. ab t yn y Rhifyn hwn • -Mae Rbybydd T. ap G. yri rhy hen; ac nid oes enw wrtho i'w sicrhau;—Os goddefir i ni dalfyru twysgen a'r Goffadwriaeth W. W. argreflftr ef: - Darliened Ymdeithydd Nihtar An- nerchion y Cymro Gwyllt, a chaiff lawn attebion i*w Ofynion :.— Yraddengys Gohebiaeth Hanesydd ar fyrder.—Mae yn ymddangos nad oédd W. I, ddira wedi gweted Uythyr E. H ynghylch y Cymryyn Ffraingc, pe amgea eah- fuasai debygrwydd em sylwadau. GwàtLAu.-~Dymunìr a*r i'r <ai! lineîl ö tu dal 137, Rhif. 56,r gael ei •! dárilen fel hyn -.■ " Yn myn'd o hyd o'r byd i'r bedd"—Tu dal. 149 o*r Rhifya hwn, yn Ùe " Agyhoeddiad," darllen, Argyhoeddiad. ., v |ÿ» Bydded hysbys i'r sawl byöag a chwennychont gael y Goleaadau, yç uníhyw barth o Gýmru neu Loegr, y gallatit eu cael gyda y Mtíg<tz'mes Saesonég bob decbren mis, trwỳyru aca danyat at " Ditssrs. Ê>i(awin, Cra- dtwh< aiẅ\Joif,41, Patermster Row, Ijondón *'* neu trwy gyfarwyddo e« Lìyfr-werthwyr hwy eu hunain iV ceisio oddiyno,—Mae hytí ya dtslwng neillduol o sylw Derbyawyi umgoí, a pUeUeuig, , *' [ ÍIult, 1823. Caerllöpn, Argratfwyd gaa Jobn f tetobèr.