Skip to main content

C2îiícijgtaẁn ŵîibööaeẅ RHIF 56 MEHËFIN 1S23 PRlö 4|c, CYNNWYSIAD. IV ÌUl Byr-hysbysîad am Càdfan Fr«- nin " . . . . 121 Y Melinau Sathar i .'. . 12? Yohÿdig Sylw ar Heb. H. 9. . 123 Çolynion, &c • * .124 Attebion, &c. • ". . . 125 J' Llythyrau, ifci Sj'îw B V. arLythyr Ial . »26 Ctnadaeth Cartrefol yn Lerpwl 128 330 - 131' 153 154 135 iò. &. ib. Gwahannodiad Y Diwygiad yn Mryn Eglwys Y Trefnyddion Cymreig yn Lluodain .. •••',.• -Cymdeithasiad Llanfyllin %* Cynghor Meddygol Ysgolion Sul . • .,' • Esponiadau Pabycîdaidd " . . Barddoniaeth ";;'-">■ ' ■»' ;tü'dax. Hancsiaeth Cartrefola Thramor. Hysbysîadau o Ynyspedd Sánd- 5 i wirh . . .. -137 Cnfarfbdydd blynyddol Lhmdain. Cymdeithas Genadoi Eglwys . ; Loegr . . .139 —r—i—r-*- er dycbẁelyd yr Iuddewon . '. ■ . '. ib. ------------y Bibîau . .140 Helyntion yr Iweîddon . íb. Dygwyddiadau, Dumweiniau, #c. Rbybydd-i: halogwyr y Sabbath 141 —--—- i Feddwon a Thyngwyr ib Cyraundèb rhwng Bedyddwyr . ac Anymddibynwyr . .142 Hir oesiad ...''..' • . ib. Hynodrwydd dygwyddiadau. . ib. Marwolaethau . . . ib. Ffraingc a Spaen , . . 144 AT EIN GOHEBWYR. Mewn perthynas i'r Gohebiaethau a dderbyniwyd yn yspaìd y mis aeth heib'to yr ydyrn yn sylwi— Derbýniwyd Attebion i Öfynîfldaú D. ab I. am y newyn yn nyddiau Dafydd, ac am oedran Ähaziah—ac un TwTOg oddiar Mát- xxvii. 9,—ac un Gwydden yrighylch aü adeiladu Jerîcho— aç un ' Ieüan ar Ps. 74. 5, ö.—ac un I— L— am effaith pechod ar y creaduriaid—ac" un Ieuan ar Am. viì. f.-Gwel R. Splomon fod amryw attebion wedi eu rhoi eisnes i Ofyniòn D. P. arn fesuriad y Wlanen..— Derbyniwyd Traetbodau Gwüym Alaw a Charwr heddwch ar Genfigen. Mae svlw 'Gm. A. ar Ymerodraeth Brydatn wedi ei gyhoedd.i yn Rhif. 5fy t. d. 318.—Ofni yr ydym y caem fwy o gerydd am gyboeddi y Gofyniad yn nghylch y Lìÿffaini nag a gawsom eisoes ynghyJch y Cwẅ>- er y gwyddom ÿn rîda y t.yddai y Gofyuiad yn saig ddeWisol iawflgan Rifyddegwyr.cywrain. — Ymddengys hanes Ysgol sabhpthol y Bwlch yn swydd Frecheiniog, ar fyyder,__^Ac hefyd banes Owen a Jane Davies o Henllan. Yrydymyn' ddiolchgàr iawn am Hanes Mnrgan GrifEth, a bydd yn ddywenydd mawr genym gael ,yr aniheg arall a gr.vbwyllodd y Gohebydd bwn : mae y cyfryw Ohebiaeth vn dra derbyniol bob amser.-Mae Gohèbiaethau Caerfallwch— D. Iago • Schneiter—jAmicus Verîtatis ■ Cỳmro—Eden Owen— Augur -Is. Idr» i'-Gían Ogwen—ac Ioan o Odreu Cadair Idrìs, wedi eyrnaedd eitr swyddfa.-- Ni wyddom am un reol yn yBibl ynghylch Gofynìad Üoniioit, 6jc. ond " Gwheler pob pëtli yn ŵaddajdd ucraewn trefn." . ■- .Joseì; IB23. : '■ r. Caei-üäon, Argraiîwyd gaa joka Fletckor.