Skip to main content

NEU, mWr557MÂFl^23rPRlS 4|c CYNNWYSIAD. «jf* WF »AL Bywyd y Paich. James Owen 97 SylweadPregetharDad. iii. 20. 101 Pechodau y Tafod - .--108 Gòfŷnian,&c, - - - ib. Attebton, &c. - - - Í04 Llythyrau, ÍSfe. Sylwadau ar Ohebiaeth R.W.D. 108 Cymdeíthasiad Äberystwyth - 109 Canu Hymoau meẃn, Tafarnau 110, Cyráry yn Ffraingc - ,'ír.TÌT"' - BARJÌBONIAETH - - - - 112 Hanesiaeth Cartrefeì » Thramdr. Ynysoedd y Mor Deheuol -114 GoìvgÌad ar helyntîon y 'Wer- 'ddoa - - - - 116 ib. ib. 118 ib. 119 TtJ BAt. ílhybydd i Dáfarnwyr, &c - 117 Llong-doriadgalarus - Tan dinystrioi yn Cantoii > Barn àtn bechodau rhyfygus: - Rbybydd rhag Hudolion - Hysbysiadau Argraffyddol '■ .- Dyfodiad AfgÌwydd Newborougîi i'w oed - - - íb. Ffrainge a Spaen - - ife, Cÿfraitlr Priodi '- - - 120 Gostyngiad Rhéhti - - ib. Terfysgiad Addoliad - ■ ' - ib. Ffeiriau -.->'.. - ■ ; ío. Amrywiaeth - - - «&• *] »1 AT EIN GOHEBWYE. Yn ol ein harfër, rhoddwn ymá ein sýlw ar yr Ysgrifiau gohebiàerhöl a, ^ dderbyniwyd yn ädiweddar.:—■-Yr ydym yn ddiolchgar am y rbai o Gaérludáj rhydd a mydrol.—Gwel D. H. maí ofer cyhoeddi ei waith ef ar ol yr hyn a ymddaiîgbsodd yn Rbifyn Ebriìl, Cò>&3.*-Awnymlaen gyda'r Gohebiaethau o Lerpwl mov gýflym ag y gallom.—Ymddengys Gohebiaelh y JMaén Llwyd yn y nesaf.-Mae yr eiddo Iago ab Dewi o Emlyn.dan sylw.—Pedanfonai y Bachgcn alltud, i nì üh Gofymad-ar y tro, ahwnw obwys, argraflèm efc— DerbyuiWyd nodau . yr etholedigion gan T. C,—-Hefyd Haoes y Diwygiad yn Mryn Eglwys.—Gohebiaeth Pentewyn, sef ei Atteblad i % P. Ll~-st, ac i D. Oenus: efe a wèl fod yr olaf wedi eiattebeisocs yn y Rliifya hwn. '.%3* Bydded bysbys i'r *»wl bynag à cbẅet»*ycb»nt gael y Geleuada», yn J «nrhyw batth • Gytnru neu Loegr, y gallant eu eael gýda y Mugazmc$ \ l*Saesonegtob íeobrei» mts, trwyyrua»danynV»t "Messrs. Baldurìii, Cra- #1 f dock aud Joj/, 47,' Paternoster R*w, Lortdòn■:;" neu trwy gyfarwyddo ea [« Llyfr-werthwyr hwy en hunain î'w ceisîô oidiyn».—-Mae «yn Jyn deüwng *J meiHduol o sylw Derbynwyr unigel, a f hellenig. Mat,.1825. Cawilëon, Argraffwyd g»>à ìẁ* FUtelier.