Skip to main content

NEU, . €»îik&sratDtt <£fcjpbaöaetîj« RMiP. 54 EBRILL 1823 PRIS 4_e, CYNNWYSIAD. Byŵyd y Parcb. ẁmès Owen 78 Sylwedd Fregetb ar Fnll.îv.6,7 Lìiosowgrwydd y Cyaddylinoh Cymdèithasiad Rhuthin ;; - .-: Gofynion, &c Attëbioo, &c. •»'" — jUytftjfra*,$c. Y Cymry ýn Ftraingc » Arf-beisiau Llwy thau Isrnel - Ystyr enwau y Cynddylifía'ul Cerydd i'r Cyboeddwr Cyngbûr Meddygol Ytgolion Sul BAItpmTHUBTH - Ilaneúaeth Cartpefol a Tkram&r. Ysgolion Babinod - - 89 76 78 80 - 81 82 -83 -■ 86 *. -Ü. . 87 - ib. - ŵ. Y Grẅegẃíd a'r TyroiaiiJ Hysbysiadau Cenadoì Marwolaeth Margaret Jones Agorìad Addoîdy Llandrillo Moesoldeb yr Yígotiaid Yr Eira diweddar Hynodrwydd Teulu - AfreoÌaetb yn yr Iwerddott Gwyl Odeẅi -, - Ffordd-DoÚ ar y Sül - Hir-oesiad - - Adfyd Teùîuol Senedd Ymerodrol Ffraíngc a Spaen - - »_L .91 ẅ. 93 Ẃ. 94 ib. i». 95 ẃ. ib. ib. «. 96~ AT EIN GOHEBWYR. Cyfarchwn ein Darilenwyr y tro bwn a*r hysbysiadau eanlýnol;- — Derbvniwvd Gobebiaethau D. Iago Schrteitẃ. Ymdeiihydd GJan Wy niou —ac Ìoan Tegai—ac leuan Glyn Gyrrtrch;—a'r eiddo Dysgybl Glan Maw: ■—-W. Ll. L—ac Attebiad R. L. Merthỳr Tydfil i Ofyniad D.t)cn»s.— Hefyd Hanes y Diwygtad yn Mryn Eglwys.—A Hanes marwolaeth. Jemima Morrìg a Carmei.—Tybîem nad yw Gofyniad I. W. I. o A—yn werth ceînipg, er tddo aostio i ni «Wep.—Gweí E. ab T. D. swm.eî Otÿníad yn ein Rbifyn diweddaf tu dai 54. -Nid ym yn gwybod am neb dYitn farn a Threbor ab leuan am Ddoniaü gwyrthíoi j ,ae fe ajlai mai nad baddiol fyddai eyhoeddí y oeth —Gwel y Caicbwr Attebion i\r Ofyniad yn y Cyfrol L o*r Goleuad, tu daì. *295, ac yn Cyfroi IL tu dal. 348,—Daeth AttebUd D. H, i Gian Ogwe i law.~-Ac befyd sylw Glart Brening ar waith R. W. D. %*Gws-t.fc. M»« y.Rìnell ganlynôl wedi el gadael allau o waelod yraü gtdofn o *u dai. 4o—" All yẃ dadwrdd alldudtalth." Ymddângoaai petitan yn llawer cynt oni bai «»mehbdra; am byny adgtffawn i*n- Crótbwyr unwaith e«n ara '* gadw BYRDRA n»wn gẁlw^." %tf Bydded hysbya i'r »wl bytag a chwonEych«nt gaei y Goituadaa, ya unrbyw tartb • Gymm neu Lfligr, y gallant eu cael gyda y Magwimçê Saesóneg b»b áeebren mis, ttwy yru am dtnyni at l\Mem*. Boléwm, Cra~ U*ck tmd Joy, 47, Patirwstm- Mm, Imẁm ;" ntn trwy gyfarwyddo «u; Llyfr-wertfcẃyT bwy em btmain i*w ceisit oidiynj|.—îda«^ byn yn déirwag «eiilduol« syíw D«rbyawyr unigd, a >ä*Ẅir^. ^. — *:.ìí__: _ii-i_i_«_