Skip to main content

RHi'F. ö'B.'MA VỲRTO 18.23 PRfS 4fc, CYîíNWYSfftD. t.. ' Aiaser a Tb rágy wyddóldeb ; Rhag<jjÌ3étliau y Coí' - - lÖywedWd Luthei äm Berortaeth ,w, Sylw ar y Dw-yfoì Äddewjtìion }J$k CyBtdeithésîaìiLlanrwst'■--' - itw, • jftItehion» &c„ - - -.- •' Ŵv Líyiliÿrau, §c. M OädJẁrth Mr..Clrärle&at M,- H. M Swaredigsetb ryfedd Mr.G, J, jKÍk. Adolygiad ỳ'Wasg . - \sí# Cymrý yn Ffraingc • JÍ»: Arinercitiad at Benaú Teuiueedd W Cynghbr Mëddygoí; .>'<.• - 08 '..'■:'.■', • TU BAl BiíinDOîiiAETír - . '..'-j- *,'64''.. Haiuìsiaeth Cártrefol a Thramor. Byr-.Olygjad ar agwedd bresennoi Ewtóp, a Chynriadledd.ÿeróna 66 Senedd Ytnerodrol - '■„»■ §« Cyírauh newydd y Prif-fFyrdd ta9 Cosparn-.Grenlondeb' .-.:•'-- Eangiad. Portlil-sdd-.CaefGybi M'o*forwyn ■' • . - ^ - Y'Gauaf dtweddaf . » - Cörcbar'RhuthMÍ - - Marw'olaeth -• ' - •"..- Dämweiniau, Dygwyddiadau, &e. ib. i Gösfcyrigìad Rhenti " - -■".-' 72 •Amrywiáeth » .. -, -'■',-,-.. ' îlf. ib. -70 tè. ib. 71- ib. i—l'i linitlW im' -. Ä 1 -■ K3Ì N GOHEBWríì. " Yr (îerbyniadau goheboí yh ystod v mis rUgflaenol oeîdynt y «lái canlynoì: -En"íynioa 'ÌS Heuafiaid, oddlwrth S. E.-Hefyd Englynioa L/ Oẅe% Lir.^pwlh—Hyabysiad am.^hryíìth ;r«garoi T. Jonës yn ysgól jCiicen, ac aẁ we'led-éẃhàdbvr,ac amlwgarMat xxt, 44, yn Rbif. 33,, t.d, 166 ò'r. Go- ífea'ad ■"••ac-'Befyd' Àtteb t'Dwm p- Emlyn, &c yu y Rhifyn .hẁn.-^3Heyra perthynas i Ofyniad Annealíus..nisgaUwn amg'en na chpffàu çyagböryr hyn- afẁid, " Ýr hyri nad ocs gao y.Bibl dafod i w atteb,..äa fydded getìFyjtitttthau dafodYw ofya""-—JBy'dd yn ein Rhjfyn oesaf Ohebiaeth flewydd:-a gw.arantedig api gŵr 'presepnol y Cymry yn Ffnöngc.._ ; ; ., r , , . • YöiadaBgosai pethau yn lîawer cÿt.t om.bai eu meiẃdra ; aîn fiytìy adgoSawn i?n Gobehwyr nuwaitU etto at» » gaiwBYRDRA tóewn golwg." , ẅ^ẃ atoi(-fvì/* 47, ttaiertttniftr íioW;. ístiigan 7'^^pëu trwy gyfiurwyddç eù ^yfr-weflhwyr Itwy eu tìunaìa i'w céiaio oddiyno^»—M«e hyn yti deîiwng ueilliiuoî o sylw Dérbynwyr ìi?ngol, 'a ptieiieHÌg- wC*:."'.'""":'' x ' Caerlîíon, Argrr.ihs-y ! gan ,ìohu Fbteher, :'" ■ '" -' ______,__________:___W;