Skip to main content

- ■ ■■ :' ' ■'. NSIV/.:/ ' - , ' miw, sẁ. i nwìùiwm ihás frííhic GYNNWYSíAD. Hanes Bywyd Wrn. Ds¥ies, o'r Gíilch. gerrìay Treffynon - âyWreíâ gregéth u ler xîii 23. ÓàS'.nà Cvmdeiil.asiad Doigellau Gofynion, &e -. - AttttÌBn, Llÿthyra», &.c. Attèb i'r Gof. yoghyìeh Hiram —---------am íesur Galaneo - Newid Hymnau - - - Anŵichiad y C. Gwyilt ".-, ;■ " Ÿsgolùm &ví. Cyfarfod Rodedern - BAhDDONiABTÍi - ■•-.-.-- ; 25 lî j 28 í 38- ' *» j»ai, Jlcmeẁteth Casctrtfol a Thramor. Dac*r-í;ryn yfl Syrîa - - 42 Níwe-.diau rrwtìtyn Báeo ■ - tê>. Tmariiwysiad myijÿdíl iMÎÌjà 45 Tymtestl y 5ed o RiüíiyF - 44 Taeo'sad Man Da^thodîu - iè, Anrhfÿiad Mr. Ev»njÉYans - 4à Testunsu Etstcddfod ,833 - 46 Maiirohethaö - - ' - - ẃ. Ymiithro ar .1». - - -« 4" GostŸBíííaí! Bhentì - - 48 Ttniiajs at Loŵuddiasth, &c ib, A«irvWiaeth .- ..■ - •>'' ■ ,-■■ i$: ATt EíH' GOflTFIÎtw'YR. : Ein eyfarehiad misol y tro bwn sydd er rawyn gwneyd yn bysfcys i'n Gohebwyra'n Dadlenwy-r, &r y'pétbàu canîynoì,;;■— Derbyniwyd Gpfvri!üdau H. Didymus, a'r eiddo D al> leum. -Ni .ehyiẁoSlir hanehjojj yr lîânesydiì nes iddoroddi i nic't enw a i brtswylfod, er mwyn sicrhîw ei dysti»laÉthau .--- Gan mai ar fesursu caetbion y tnae Sisrl » C—d — r U-á we-dí cyfansoddi, dylàsai eu gwai|b fod y« ol y eyfreithiaü Barddonawi; 'yr hvo évdd yn bawdd dangos nád ydyot.; a diau ybyddem dan gerýdd ÿ Beirdd beirniadoi pe çj-"' boeddem Brydyddiaeíh o'rfath,- -Nid yw y rhyWddion hyn yn çyrhaeddgwaith Boas Glan Hafren, na'reiddo Gwirym Brynmaîr— Bwriedir i Fyr-draethawd ar Drycbîoìaethao gael ymddangoi? yn y Goleuad cyu hír sc yô hwow mae ^ yo debygoì y bydd ruywbetb perthynei i ymfefyniad^u Ioan éb Rhobert s i TJbobert ab Efan.—Yradden^ys Dythyr Dî^ltor ar íyrder,—Ac befyd J sttebiad aralS gao Aoh yrighjrkb ach Hirata. :. , $ YoMídaBgosai pèthau y» lkw« óynt ooi bci «n neitjiira ; ana byny adg«i»WK ? i'n Gobebwyr aawaìtb etto as> "gadw BYIiDRA gaeẃo ÿoiwg " i jCí» Byáded hyabys i'r uvì hynag t ofeìreB»ycb«»t gaeJ v Geieusáau. yr J unrhyw barlh o Gymro neu t«í^r, y gaîî.ẅn es c»«í gy'da j M*guz nrs ,f Saesohegbobdechren..mU, trwyyre aoo danyat -*t " *\>w.<, BiUwin, Cru- tijch aiiaJéy, 47. Patertwsler Rom, -LmSon ;" ne» Irwy gjrfarwýddo m % Llyfr-weríhwyr bfy e« huasio i'w cciss» «MijO».—Mae bjo ya deilwjg *j «eîllduüi « tyiw Derbynwyr unigel, s p^efùnig, » /.; '- Pẃä»»ART, t«S», ': ■ / Ca«rii#a% 4 l^raÄMFfd gaè J»Ua fktcìi«r. ?