Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Breniru RHIF. XXIV. HYDREF 1820. LLYFR I. Un Eicyllys yn Nnw. FOD Ewyllys yn Nuw, sydd ilwchlaw amheuaeth, Math. vi. 10. Act. xxi. 14. Eph. i. g. Rhuf. ix. ig. Mae Ewyllys yn un o'r prîod- oliaethau dwyfol sydd yn hanfudi yn natur y Duw anfeidrol o ang- henrheidr'wydd; ac y mae y gair santaidd yn prYodoli cymmaint o ardderchowgrwydd i ewyllys Duw fel y dywedir ei fod ef " yn gweithio pob peth wrth gynghor ei ewyllys ei hun/' Eph. i. 11. Ond', J. Ystyriwn, os oes dau ewyllys yn Nuw, yna y niaent yn dtlwy brîod- oledd ynddo ; oblegid y niae ewyllys yn brîodoledd hanfodol yn y Duw- dod. 2,Os gellir dywedyd fod dwy briodoledd o ewyllys ynddo, gellir dywedyd fod dwy briodoledd o ddoethineb ynddo, ac o wybod- aeth, o ddaioni, o allu, o gyfiawn- der, o sancreiddrwydd, o gariad, o drugaredd, o amynedd, o ffydd- londeb, o angbyfnewidioldeb, o anfeidroldeb, &c. ac felly byddai dau Dduw anfeidrol; byddai hyny yn groes i ddeddf ac efengyl, rhcs- wni ac ysgrythyr. Mae nior hawdd diddymu Duw o'i fodolaeth ag ydyw diddymu ei ewyllys : ac o'r tu aràll, y mae m'or hawdd |)rofi fod dau Dduw, dau anfeidrol yn yr un hanfod, ag yw profi fod <bu ewyllys yn )r un Duw. 3. Os oes dau ewyllys yn Nuw, rhaid eu bod yn cyduno mewn bwriad, dyben, a gweithred ; neu yn gwa- kftfìiu.cthu ; os ydynt yn cyduno, nis gwaeth un na dau, oddieithr bod un yn rhy wan i ddwyn allan y dyben bwriadol i effeithioldeb; ac os felly, byddai gwendid ynddo, ac ni byddai yn hollalluog: ac os ydynt yn gwabaniaethu ac yn croesi eu gilydd, ni all Duw fod yn an- feidrol ddedwydd a gwynfydedig. Oncl ewyllys hollalluog yvv ei' ewyllys ef, Duw gallu yw, Math. xxvi. 64. Heb. i. 3. A phwy a ddichon luddío i fwriadau ewyllys Duw gymmeryd Ue > Esay xiv. 24, 27. A all coed crinion neu sofl sychion, ddiffodd tan ysol? A all gwendid neu ddim, 'íe llai na dim, drechu y Duw sydd yn fwy na phawb a phob peih ynghyd ? Ni lwydda un offeryn a lunier yu' erbyn Síon, a pha fodd y Ilwydd- ant yn erbyn Duw Sì'on ? Êsay liv. \J. 4. Er fod Duw, yn Ben- llywodraethwr moesol, ac yn Ben- arglwydd grasol, nid ydyw byny yn un prawf fod dau ewyllys ynddo. " Un Duw sydd.'' (1 Tim ii. 5. Rbuf. iii. 30. 1 Cor. viìi. 6)-} ac nn ewyliys sydd yn y Duvv hwnw, Eph. i. g.-ô. Nid ydyw fod gwa~ hanol olygiadau yn cael eu rhoi gan ddynion ar ewyllys Duw, yn' tin prawf fod dati ewyìlys ynddo— ni thlichon liîosowgrwydd goh'g- iadau byih brofi lli'osowgrwydd ewyllysìati. 6". Niii ydyw fod ûwy weithred yn cael eu pri'odoli í Dduw, un yu tarddti oddiwrtho fel Fen-lìywydd moesol, a'r lla-ll