Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y lirenin* RHIF. XXII. AWST1820. LLYFR I. Byr-draeth ar Ewyllys Duw (Parhâd tu dal. 322.) II. YSTYRIWN hir ymaros Duw—" Hir ymaihöus yw efe." Tebygaf nrai yr un peth a feddylir wrth ei hir-ymaros, a'i ddyoddef- garwcb, a'i amynedd. Y mae hir- ymaros Duw yn ganghen o'i ddwy- fol drugaredd a'i ddaionî; er fod hir-ymaros, gyd â golwg ar wrth- ddrycbau, yn gwahaniaet.hu oddi- •wrth drugaredd a daioni: ac er y gall yr un crëadur fod yn wrth- ddrych daioni, trugaredd, a hir- \maros, ar yr un pryd; ettomewn gwahanolystyriaetbau,neuoIygiad- au y mae felly, Cyn y bydd yn wrthddrych daioni, rhaid ei fod yn grëadur; cyn y bydd yn wrth- ddrych trugaredd, rhaid ei fod yn druenus; cyn y byúd yn wrth- ddrych hir-ymaros, rhaid ei fod yn droseddwr: ac y mae y tri pheth hyn i'w cael mewn dyn. Y mae hir-ymaros yn un o'r ffyrdd sydd gan drugaredd i amlygu ei hun. Nid yw hir-ymaros yn ddim arugen nag attaliad digofaint rhag ym- arllwys ar droseddwrj o'r hyn Heiaf, dros amser; ac^estyu tru- garedd yngwyneb haeddu cospedig- aeth. Cofìwn hefyd fod hir->m- aros yn hanfodol yn Nuw, ac mai ?id pecbod dyn a'i druçnusrwvdd a'i hachl) surodd; ond ei fod ynddo, pe buasai dynhebfyned yn becbad- ur : ond yngwyneb pechadurus- rwydd dyn, y gwelodd Duw fod yn dda amlygu i ni fcd hii-yraaros ynddo ef. Oddi yma canfyddwu fod Duw yn rhydd oddiwrth bob gwyniau a nwydau, gofidiau, a phoenau ; a'i fod yn feddiannol ar gyflawnder o allu ac awdurdod arno ri hun : fel ag y gall yn ol ei ew^llys pen-arglwyddiaethol ei hun, ymddwyn fel y myno tu ag at. ei grëaduriaid: etto, yn ol rhëol cytìawnder a sancteiddrwydd. Am hyny, os ydyni yn gweled yr amser rhwng rhndiiiad yr addewid am Grist, a'i ddyfodiad i farn, yn faith, rhaid i ni beidio cyfrif hyny yn uurbyw esgeultìsdra yn Nuw i gyílawui ei. addçwidj ond ni a rtdylem briodoli hyny i benderfyn- iad ei ewyllys *a'i bir-ymaros ef. " Hir ymarhôns yw efe;" ond cofiwn nad ymerys efe funud ya hwy na'i benderfyniad ei hun : nid oedi rìyfod y niae Duw, ond aros yn hir. Ond os gofynir pa ham y mae Duw, yh aros yn hir cyn cospi pechaduriaid, yngwyneb llîosogrwydd a mawredd eu pechod- au; attebaf inai nid am nad ydyw..