Skip to main content

©(DIÚBŴÄDD (BWWHIDID* Ofnwch Dduẁ. Anrhydeâäwch y Brenin. RIIIF. XXI. GORPHENHAF 1820. LLYFR 1 Byr-draeíh ar EwyllfS Duw, VJSewyllysia Dnw i jtmrhyẅ beth f'od, sicr yw y cymmer y peth hwnw le j oblegid " ei hnll ewyllys a vvna." " A phwy a wrtbwyn- ebodd ei ewyllys ef, ac a Iwydd- odd ? neb." Os ewyllysia Duw iddo beidio bod, yna sicr yw na chymmerefe le, oddieithr bod rhyw rai vn drech na Duw ; ac yna ni byddai Duw yn hollalluog—byddai gweadid yiiddo—ni byddai Duw yu Dduw. I wrthbrpfi hyn, cofFeir 2 Pedr iii. Q, " Nid ydyw yr Ar- gìwydd yn oedi ei.addewid (fel V mae rhai yn cyfrif oed) ond hir- ymarhous yw efe tu ag attom ni, heb ewyllysio bod neb yn golledig, ond dyfod o bawb i edifeirwcb." A dywedìr í'od Duw yn ewyllsio i beth fod, na bydd byth ; sef, dyfod o bawb i edifeirwch, ac na bydd neb yu goiledig. Er byny, ni hydd pawb yn gadwedig ; , ond bydd ílawer yn golledig, ac heh ddyfod i edifeirwch bytb. Ond rhyfedd fod y fath un a Duw, yr hwn sydd yn gw.ybod y dîwedd o'r declneuad, yn ewyllysio i beth fod, y gẃyr efe, na-byddy peth hwnw byth yn bod. Dywëyd y bydd llawer heb fod yn gadwedig o'r rhai y tnae Duw yn ewyllysio na bydd Beb yn golledig, sydd yn taflu llawer o bethau a.nÿsgrytbyrol iV rneddwl. ()s ýw Duw yn ewyll- ysio na byddo ncb yn golledig, yna, y mae yn canlyn, o anghenrheid- îwytîd, y bydd pawb yn gadwed- disî; oblegid fe ddywedodd Duw, " Fy nghynghor a saif, a'm hoîl ewyllys a wnaf:" neu fod ewyllys y Tad yn gyfyngach o ran ý gwrthddrychau uag y crybwyllwyd uchod; neu fod y Mab yn fyr o gyfiawni ewyllys y Tad, yr hyn sydd yn groes i ddywediad y Mab ei bun. Esay xiv, 24, 27. a xívi. JO. Dan. iv. 35. Heb. x. 5—10. Ioan iv. 34-. a vi. 38—40. a xvii. 4, 24-. a xviii. 9. Nid yw ewyílys y Tad i golli dim o'r cwbl a rocîdodd efe i'r Mab i'w cadw; ac adgyfodir hwy oll i wynfyd y nef yn v diwedd : ni chollir dìm—ni thrig ewin yn ol—-mae y Pen wedi myned adref; daw yr aclod gwanaf i fynu : mae y blaen-ffrwyth wedi ei gymmeradwyo; bydd y cynauaf yn dderbyniol. Hefyd, ni bydd yr Yspryd Glân yn f'yr o gyflawni ei fwriadol weithrediadau yngwrth- ddrychau ewyllys y Tad, ac ufudd- dod y Mab. Hefyd, " nid oes doethineb, ,na deal), na cbynghor yn erbyn yr Arglwydd," Diar xxi. 30. Ac os yvv Duw beb ewyllysio