Skip to main content

©WTOEIEDD, Ofnwch Dduiv. Anrhydcddẁch y Brenin, RHIF.XX MEHEFIN 1820 LLYFR í. Am Gyfraitli yr Arçlttydd yn ìlewy Cyfryngiscrtfeì Rheol ByWyb ír Credmùyr. ÌR un ydyw Gorchymynion y gyfraitb fel y mae yn rhëol bywyd i'r gwir Gredinwyr, ag ydynt fel gorcbymynion deddf cyfammod gweithredoedd ; a'r un vfudd-dod perffaiih y roaent yn ei ofyn. Y dengair ydyw gorfchymynion y Gyfraith Ddẃyfol, fel cyfammod gweithredoedd i'r diadgeriedledig, fel rfaëol dyledswydd i'r Saint. Eithr megys y maent yn cael eu traddodi i'r credinwyr gyd â pbob awdurdod pen-arglwýddiaethol perthynol iddynt o'r dechreuadj etto mae rhwymau y credinwyr i ufuddbâu iddynt yn llawer mwy o herwydd jgrâs y Prynwr, athru- gareddau 'r prynedigaeth. Os oes rhwymau'ar y saint fel creaduriaid iroddi ufudd-dod Hr gorchymynion byn, y maent, fél creaduriâid new* yddion, dan ddwbl rwyròau i'w cadw. Os yẃ pechadùriäid dan y cyr'atnraod gẃeitbretfoedé, yn räẃym1 i' roádr afüdd-dod er mwyn cael' bywÿd-, y mae oredinwyr, y ẃai sydd yn rhẃymyn y cyJammod grôs, dan íawer mwy o rwymau i weìthredu ufudd-dod o herwydd eu bod wedi cael bywyd, fel y go- goneddont yr Hwn a bwrcasodcî fÿwyd tragyẃyddol iddynt, drwÿ gyfiawni pob cyfiawnder ag oedd y gyfraith yn ei ofyn yn null cyf- ariimöd. Y mae ý gyfraith gan hyny, megýs rhëol, gyd a'holl rym awdurdod pen-arglwyddiaethol Duw, f'el' Cfeawdwr ac fel Pryn- ẃr, ÿn gofyn i grédinwyr weith- r'edu ufudd-dod nid yn itnig yn ddiragrith, eithr hefyd yn ddifylch- au, ac' yn ddíddiwedd. Mae'r PryriWr maẅr yn rhoddi y gorch- ymyn goruchél 'hwn i'ẅ holl bryn- edigion : '* Byddẅch chwi gan hyny berffaith, megys y mae eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd yn berffaith," Matli. v. 48. Felly mae gwir gredinwyr, yn lle ym- foddloni a'r ufudd-dod dirägrìth i'r gyfraith, yri' ystyried y diffyg o hollol berffeithrẃydd eti húfüdd- dod, ÿri becböd arriyrit, aC yn gal- árú o'i' rîefwydd' fel y cyfryw. Gwir Giistionogion, a hẁy yrv um&> sydd dan y gyfraith fel rhëol ýn llsrw y Cyfryngwr : ac ýr> óedd: v crédiriwỳi« cyri' ÿriiddángdsl'ad Crist' ÿn y cnaẃd, riíor' rwym dani ag ÿdýw eredinwyr yr amser pre- senriol. Nid dyben Duw wrth ioddi f K K