Skip to main content

©(OILHmiD ©WYHIEIDDD. Ofnwch Dduw. Ànrhydeddwèh y Brenin* RHIF. XÍX. MAI 1820 LLYFE I. Am y Gyfraith yn ilaw Crisl y O/ýryngwr bendigedig, fel Rheol bywyd i'r Ùredimcyr. í N gymmairìt a bod awdurdod w>'(î ' ff^áinpr fel rhëo! ÍV cyf- rhwymedigaeth cyfraith natur, yr arwydd», ac fel cyfraith awdurdod- ol i'w rhwyno i ufudd-dod sanct- aidd. Mae y gyfraith hon yn deilliaw i'r credinwyr oddiwrth Grist, Cyfryngwr bendigedig y cyfammod newydd, ac oddiwrth Ddnw f'el eti Crëawdwr, eu Perch- enog, eu Noddwr, a'u Duw cyf- ammodol. Mae yn angenrheidiol fod i gyf- hon sydd yr un a chyfraith y gorchymyn, wedi eu sylfaenu ar natur Duw, Ciëawdwr hollall- uog, a phen-llywodraethwr dynion, y mae yr awdurdod ar rhwymedig- aethau hynyyn angenrheidiol, cnig- hyfnewidiol,A thragywyddol.Yi un- rhyw oeddynt cyn ffurfio y gyf- raith ar ddull cyfammod gweitb- redoedd, agydynt yn bresennol, ar raith sanctaidd Duw gael rhoddi i ol ei ffurfio felíy, ac a fyddant yn gredinvryr yh a thrwy y Cyfryng- barhâus, gwedi ei díosg hi o'r ffurf wr,ac nid ynddigyfrwng gan Dduw hòno. Y mae hi wedi ei diosg o'i ei hun. Pan roddwyd y gyfraith fftirf gyfaramodol, i bawb sydd ddwyfol yn gyntaf i ddyn, yr oedd wedi eu huno yn wirioneddol â'r efe yn gyfaill i Dduwj ac ani ail Adda, ac yn meddiannu cyra- hyny efe a allai dderbyn y gyfraith mundeb ag ef yn ei gyfiawnder, ac oddiwrtho ef yn ddigyfrwrtg, mewn wedi eu sefydiu yn y cyfammod modd cyd-unol ag anrhydedd Duw, grâs. Ond er ei bod iddynt hwy a di'ogelwch ei enaid ei hun. Eitbr wedi ei di'osg yn hollol o'i ffurf yn awr, wedi i ddyn bechu yn er- gyfamniodol, etto nid yw wedi byn DuW, a myned yn wrthddrycíi colli dim o'i hawdurdod a'i rhwy- i'w ddigofaint anfeidrol, ac i Dduw medigaeth. Yn awr wedi ei chym- ymddwyn fel Penaeth wedi ei ddi»- ineryd i mewn dan y cyfammod io, a Barnydd dialeddol; feíly y grâs, a'i gwneuthur yn offeryn mae y gyfraith yn awr, fel cyfam- ìlywodraeth yn nheyrnas ysprydol mod gweithredoedd, yn offeryn ar- Crist, y mae yn cadw yr ùu aw- swydusynIlawDwyfo]Iidiowgnvyd(| durdod ar y credinwyr, ag sydd o herwydd pechod; nisgall y pech- ganddi ar "anghredinwyr, fel cyf- adur euog ddim meddwl am Dduw ammod gwcithredoedd. Fe'i rhodu- nac am ei gyfraith uniawn, ond H H